His­to­ria

Vid humanistiska fakulteten verkar ett omfattande och högklassigt forskarsamfund inom området historia, vars rötter sträcker sig ända till grundandet av Kungliga Akademien i Åbo (1640). Forskningsämnena är geografiskt, tidsmässigt och tematiskt mångsidiga. Forskarna i historia publicerar mycket material både internationellt och på de inhemska språken, och många deltar aktivt i samhällelig debatt.

Historieforskningens fokusområden vid Helsingfors universitet är

 • idéhistoria, särskilt det västerländska politiska tänkandets historia
 • kulturhistoria, såsom sedernas, normernas och ritualernas historia
 • socialhistoria, till exempel välfärdsstatens historia
 • politisk historia och den politiska kulturens historia
 • europeisk stadshistoria
 • ekonomisk historia samt förhållandena mellan företag och samhälle
 • nationell och internationell historiekultur
 • miljö- och klimathistoria
 • maktens och våldets historia
 • Medeltidens historia, särskilt textforskning och de lärdas historia
 • sjöhistoria
Niklas
Jensen-Eriksen
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Laura
Kolbe
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

HM
Henrik
Meinander
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

HM
Heikki
Mikkeli
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

MP
Markku
Peltonen
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

JS
Juha
Siltala
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi, Sociologi

RSS Feed

No results.

RSS Feed

No results.