Film- och televisionsforskning

Särskilt viktiga frågor är filmens och televisionens roller som samhälleliga och historiska fenomen. De teoretiska utgångspunkterna för forskningen är å ena sidan kognitiv filmforskning och formalistisk analys, å andra sidan hermeneutik och social konstruktivism.