Det lönar sig för dig att reservera boken, annars kan personen som lånat boken förnya lånet. Lånet kan återlämnas före förfallodagen, men också senare. Vi meddelar dig om att boken du reserverat finns tillgänglig på biblioteket per e-post. Du ser också dina reservationer i realtid i din Helkaprofil.

Du kan reservera allt biblioteksmaterial i databasen Helka. Allt kan reserveras på samma sätt oavsett om den är en utlånad bok eller finns tillgänglig på biblioteket. Kursböcker kan endast reserveras när alla stycken är utlånade. Snabblån kan inte reserveras. Du kan inte göra en reservation om du redan har lånat samma bok.

Du kan själv reservera material på nätet. I bibliotekets kundtjänst får du vid behov hjälp med att reservera material. För att kunna göra en reservation måste du vara inloggad i Helka-databasen. Du kan följa med din reservation i din Helkaprofil, och du får också ett meddelande per e-post då den bok du reserverat kan avhämtas. I e-postmeddelandet hittar du ditt reservations-ID du behöver för avhämtning.

Observera dock att reservations-ID inte visas i din kundinformation i Helka. Reservationerna hämtas som en självbetjäning från reservationshyllan, där du hittar dem med ditt reservations-ID.

Du kan göra en magasinbeställning online. Beställningen görs i Helka-databasen på samma sätt som en vanlig reservation. För att göra beställningen måste du vara inloggad på Helka. I bibliotekets kundtjänst får du vid behov hjälp med att reservera material.

Du kan följa med din beställning i din Helkaprofil, och du får också ett meddelande per e-post då det material du reserverat kan avhämtas.

Det är gratis att reservera. Om du inte hämtar det reserverade materialet eller annullerar reservationen i din Helkaprofil före sista dagen för avhämtning, blir du tvungen att betala en behandlingsavgift på tre euro. Avgiften läggs till dina kunduppgifter efter den sista avhämtningsdagen.

Du kan själv reservera material på nätet i databasen Helka. Du kan också göra en reservation genom att besöka bibliotekets kundtjänst eller genom att ringa servicetelefonen. Det är inte möjligt att reservera material per e-post eller post.

Du kan reservera boken själv på nätet. Du kan reservera både utlånade böcker och böcker tillgängliga i hyllan, med några få undantag. För att göra en reservation måste du vara inloggad på Helka databasen. Läs mer på webbplatsen Gör en reservation eller en magasinbeställning

Beställningar som har anlänt till biblioteket och är i slutskedet av behandlingen syns i Helka med statusen “under arbete”. Någon i bibliotekets kundtjänst kan reservera boken. Om boken reserveras strävar biblioteket efter att slutföra behandlingen snabbare och se till att personen som reserverat boken får den snabbare. Besök med andra ord bibliotekets kundtjänst!

Biblioteket har beställt boken, men boken har ännu inte levererats. Det är svårt att bedöma när en beställd bok levereras, och ibland händer det att beställda böcker inte alls levereras. Därför är det inte möjligt att reservera böcker innan de finns på biblioteket och har fått statusen ”under arbete” (se frågan ovan).

Om du kontaktar biblioteket senast dagen då reservationen går ut kan boken i förväg lånas på ditt kort och du kan hämta den senare vid disken.

Ja, om du ger ditt Helkakort, din PIN-kod och ditt reservations-ID åt personen. Alla kunder kan själv avhämta material från hyllan med reservationer.

För att använda bibliotekets utlåningsautomater behöver personen ditt Helka-kort och din PIN-kod. Reservationerna är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i ditt reservations-ID. Kontrollera ditt reservations-ID i e-postmeddelandet du har fått från Helka databasen.

Kom ändå ihåg att det är du som är ansvarig för allt material som lånas med ditt kort.