Ja, det kan du. Böcker från Helsingfors universitets bibliotek kan du återlämna på vilken biblioteksenhet som helst, oberoende av varifrån de lånats. Helsingfors universitets enheter är huvudbiblioteket i Kajsahuset, campusbiblioteket i Gumtäkt, campusbiblioteket i Mejlans och campusbibliotek i Vik.

Material från andra bibliotek (t.ex. andra Helkabibliotek, Helsingfors stadsbibliotek eller Nationalbiblioteket) tas inte emot i Helsingfors universitets biblioteksenheter.

Du kan på eget ansvar återlämna en bok per post till vilken som helst av Helsingfors universitets biblioteks enheter. OBS! Använd PB-numret. Låntagaren ansvarar för det lånade materialet tills det når biblioteket.

Till vänster om huvudbibliotekets huvudingång (Fabiansgatan 30) finns ett återlämningsfack som man kan öppna med sitt bibliotekskort när biblioteket är stängt. Som återlämningsdag registreras nästa öppetdag. Bibliotekssystemet har driftstopp en stund varje dag kl. 22, då går det inte att återlämna material.

På Campus Gumtäkt är det möjligt att återlämna material i återlämningsfacket även när biblioteket är stängt. Återlämningsfacket finns till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2a) bredvid den grå sidodörren. Som återlämningsdag registreras nästa öppetdag.

Återlämningsfack bredvid huvudingången till campusbiblioteket i Vik (Infocenter Korona) är inte i bruk medan Infocenter Korona renoverats 2020-2021.

Återlämningsfacken på de campusbibliotek som har stängt över sommaren töms mindre regelbundet under sommaren.

Ja. Förseningsavgiften börjar ansamlas dagen efter förfallodagen och beloppet växer under högst 14 dagar. Man kan undvika avgifter genom att återlämna boken till biblioteket eller genom att förnya lånet senast på förfallodagen. Lånet går att förnya om boken inte är reserverad.

Förseningsavgiften börjar ansamlas dagen efter förfallodagen och beloppet växer under 14 dagar, sen får låntagaren låneförbud. Indrivningen av material som inte har återlämnats en månad efter förfallodagen överförs till en indrivningsbyrå. Ersättningen som måste betalas för en bok är minst 80 euro/band. Låntagaren måste dessutom betala förseningsavgifterna och avgifterna från indrivningsbyrån.

Se förseningsavgifterna för kursböcker, snabblån och andra samlingar i bibliotekets prislista.

Biblioteket skickar den första påminnelsen efter förfallodagen och den andra 14 dagar efter förfallodagen. Indrivningen av material som inte har återlämnats en månad efter förfallodagen överförs till en indrivningsbyrå.

Lån som är försenade 14 dygn (från förfallodagen) eller om en kund har obetalda avgifter på 15 euro eller mer.

Man blir av med låneförbudet genom att återlämna det försenade materialet och betala förseningsavgifterna. Det är inte möjligt att dela upp betalningen av förseningsavgifterna.

Ja. Om du har tappat bort en bok som du lånat eller om en bok du lånat blivit skadad, kontakta bibliotekets kundtjänst. Ersättningen som måste betalas för en försvunnen bok är minst 80 euro, i enlighet med prislistan.

När lånen är en månad försenade räknat från förfallodagen tar en indrivningsbyrå över indrivningen och kunden måste också betala en ersättning för boken (minst 80 euro) samt förseningsavgifterna och avgifterna från indrivningsbyrån. Man behöver inte betala ersättningen om boken återlämnas till biblioteket. Både förseningsavgifterna och indrivningskostnaderna måste ändå betalas. Före ärendet övergår till indrivning skickar biblioteket ett brev (andra påminnelsen), med en varning om indrivning.

Du kan betala på nätet med Visa, Visa Electron eller MasterCard. Logga in på din profil på Helkas www-sidor. Under Avgifter finns knappen för nätbetalning, klicka på den och följ anvisningarna.

I biblioteket kan du betala med bankkort, Visa Electron och kreditkorten Visa och MasterCard. Det är möjligt att betala kontant endast i Kajsahuset. Det går inte att betala med UniCard/Lyyra.

Det är inte möjligt att betala direkt till banken eller dela upp betalningen av avgifterna.

Nej, det kan du inte. Det är inte möjligt att dela upp avgifterna, de måste betalas i sin helhet.

Biblioteket vill se till alla sina kunders behov och kräver därför att alla försenade lån återlämnas. Ett lån är ett avtal som är giltigt en överenskommen tid. När avtalet går ut har kunden möjlighet att förnya lånet (om boken inte är reserverad).

Det är kundens ansvar att återlämna sina lån till biblioteket när hen inte längre behöver dem. Någon kan vänta på boken eller vilja läsa den, även om det inte finns någon reservation.