Alternative Access

På den här sidan hittar du information om hur forskare, lärare och studerande kan gå till väga för att få tillgång till artiklar som inte finns i de resurser som organisationen prenumererar på.

Tillgången till elektroniska tidningar och databaser regleras i allmänhet med licensavtal som är föremål för förhandlingar och giltiga en viss tid. Om man inte kan komma överens om ett nytt avtal efter att föregående avtalsperiod gått ut, kan tillgången till förlagets material upphöra. Till exempel ett för högt pris eller andra orimliga avtalsvillkor kan utgöra hinder för avtalet.

Du kan söka efter en öppen version av artikeln bland annat genom att

  • installera ett tillägg i din webbläsare som automatiskt söker efter artikelversioner som är öppet tillgängliga
  • kontakta biblioteket per e-post på e-library@helsinki.fi, vi tar reda på hur du kan få tillgång till de artiklar du behöver
  • fråga artikelns författare, det kan hända att författaren själv har rätt att dela sin artikel med enskilda forskarkollegor eller studerande inom ramen för licensavtalet med förlaget.