Klii­ni­sen tuo­tan­toe­läin­lää­ke­tie­teen osas­to

Osaston perustehtäviä ovat eläinlääkäreiden kouluttaminen ja eläimiin kohdistuva tutkimus. Osasto toimii sekä Mäntsälässä Saaren kartanossa että Helsingissä Viikin kampuksella.

Saaren yksikössä sijaitsevat kotieläinten lisääntymistieteen sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon oppiaineet. Perusopetuksen lisäksi osasto osallistuu kansallisen erikoistumiskoulutuksen järjestämiseen. Osasto kouluttaa myös ns. diplomaatteja eurooppalaisen erikoistumiskoulutuksen puitteissa lisääntymisen sekä sikojen ja nautojen sairauksien alalla. Tärkeä tehtävä on tohtorikoulutettavien ohjaaminen.

Tutkimuksen perusluonne on kliininen ja sen tavoitteena on edistää kotieläinten terveyttä ja hyvinvointia.

Saarella toimii myös yksi Yliopistollisen eläinsairaalan osastoista, Tuotantoeläinsairaala (TES).  TES:n eläinlääkärit vastaavat maksupalvelutyöstä ja opettavat eläinlääketieteen opiskelijoita.

Opetusalalta käsin organisoidaan Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskusta, joka on Helsingin yliopistossa alan tutkijoiden yhteistyöverkosto.

Tutustu Klii­ni­sen tuo­tan­toe­läin­lää­ke­tie­teen osas­ton opetukseen, tutkimukseen ja palveluihin!