Tutkimus

Tiedekunta on profiloitunut eläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä hyvinvointiin ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen.

Helsingin yliopisto valitsi yhteisen terveyden – englanniksi One Health – tutkimuksen profilointikohteeksi vuonna 2017. HOH Helsinki One Health -verkosto perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto paneutuu eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista. Monialainen tutkimustoiminta mahdollistaa alojen välisen tutkimusyhteistyön sekä tiedekunnan sisällä että ulkopuolella.