Re­se­ar­ching so­ci­al me­dia and col­la­bo­ra­ti­ve soft­wa­re use in emer­gen­cy si­tu­a­tions (RE­SCUE)

 

RESCUE-projektet är ett europeiskt projekt med målsättningen att hitta metoder för hur journalister och olika kriskommunikatörer bättre ska kunna använda sociala medier i sin informationssökning och kommunikation vid kriser. Projektet pågår mellan 2014-17 och innehåller sex olika delprojekt. Den finländska delen har som målsättning att kartlägga centrala utmaningar nyhetsjournalister ser vid sin användning av sociala medier idag, samt att testa användarvänligheten i ett nytt verktyg för informationssökning som utvecklas i en annan del av projektet (projektansvarig Klas Backholm). En magisterstuderande vid Social- och Kommunalhögskolan skriver också för tillfället sin avhandling på uppdrag av projektet.

Det finländska delprojektet görs i samarbete mellan Redaktionella laboratoriet och MediaCity/statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi i Vasa, och finansieras främst av Norges Forskningsråd och Högskolestiftelsen i Österbotten. I RESCUE-projektet deltar Aberystwyth University i Wales, FH Joanneum University of Applied Sciences i Österrike, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences i Norge, samt produktutvecklaren Bengler AS i Norge.

Presentationer på konferenser och seminarier

Backholm, K., Hornmoen, H., Frey, E., Gröndahl Larsen, A., Ottosen, R., Reimerth, G., & Steensen, S. (2015, Oktober). Ensuring trustworthiness of social media content in crises. Exploring the usability of a content validation toolset for journalists and crisis communicators. Presentation på the Crisis4 Conference, Helsingborg, Sverige.

Hornmoen, H., Backholm, K., Frey, E., Ottosen, R., Reimerth, G., & Steensen, S. (2015, Juli). Key communicators’ perceptions on the use of social media in risks and crises. Paper presenterat på the International Association for Media and Communication Research Conference, Montreal, Canada.

Lindholm, J., Backholm, K., & Högväg, J. (2016, November). Finding news in the social media stream. Testing the usability of a toolset for information verification with a sample of news journalists. Paper presenterat på the 6th European Communication Conference, Prag, Tjeckien.