Im­mer­si­ve Au­to­ma­tion (IA): Au­to­ma­ted sto­ry­tel­ling, au­di­ence en­ga­ge­ment and user ex­pe­ri­ence in a news eco­sy­stem

 

Immersive Automation-projektet (projekttid 2017-18, ansvarig Carl-Gustav Lindén) är ett utvecklingsprojekt som handlar om hur medieorganisationer på ett relevant sätt ska kunna automatisera produktionen av mera rutinmässiga nyheter (populärt kallat robotjournalistik). Det är en fortsättning på två tidigare projekt, Between a robot and a zombie: The radical transformation of news work (2015, finansierat av C.V. Åkerlunds stiftelse), och Robot journalism in local contexts (2016, finansierat av Viestintäalan tutkimussäätiö).

Syftet med projektet är att ta fram olika lösningar för hur verktyg automatiskt identifierar material och sammanställer grundläggande nyheter som en journalist sedan slutgranskar före publicering. Denna typ av automatiserade processer medför att dyrbara redaktionella resurser kan frigöras för mera kreativa och utmanande former av journalistik. Forskarna går även in på hur automatiskt producerade nyheter tas emot av användare och hur de bäst kan distribueras på personlig och lokal nivå.

Projektet har en budget på 1,07 miljoner euro och finansieras av Innovationsfinansieringsverket Tekes Media Remake-program samt Viestintäalan tutkimussäätiö och Svenska kulturfonden. Forskningen utförs i samarbete med Teknologiska Forskningscentralen VTT, Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet, KSF Media, Sanoma-koncernen, Alma Media, Conmio, Streamr och Keski-Pohjanmaan Kirjapaino.

Publikationer inom projektet

Finnäs, J. (2015). Analys: Robotjournalistik i praktiken. Stockholm: Medievärlden. (Ladda ner publikationen här)

Lindén, C-G. (2015). Analys: När algoritmerna sköter journalistiken. Stockholm: Medievärlden. (Ladda ner publikationen här)

Lindén, C-G. (2016). Decades of automation in the newsroom: Why are there still so many jobs in journalism? Digital Journalism. Advance online publication. doi:10.1080/21670811.2016.1160791

Lindén, C-G. (2016). Better algorithms, smarter journalists: The promise of Artificial Intelligence. The Journal of Media Innovations. Accepted for publication in October, 2016.

Presentationer på konferenser och seminarier

Lindén, C-G. (2015, juni). Better algorithms, smarter journalists: The promise of AI. Presentation vid the International Symposium on Media Innovations-konferensen, Bryssel, Belgien.

Lindén, C-G. (2015, augusti). A publisher’s approach to Robot Journalism. Presentation vid Nordmedia 2015-konferensen, Köpenhamn, Danmark.

Lindén, C-G. (2015, oktober). The algorithms for journalism: Interpreting and writing rules for robots. Presentation vid Negotiating Culture: Integrating legacy and digital cultures in news media-konferensen, Oxford, Storbritannien.

Lindén, C-G (2016, april). Algorithms in the newsrooms – what to expect? Presentation vid NODA16-konferensen, Helsingfors, Finland.