Studiematerial, webbkurs och webbportal

Inom materialprojektet produceras studiematerial för kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning och för tilläggsutbildning och fortbildning för lärare. Det material som produceras inom projektet är öppet tillgängligt och avgiftsfritt.