Utvärdering och forskning

KUPERA_bannerikuva

Inom KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt kartläggs språk-, kultur- och åskådningsmedvetenheten i studie- och utvärderingsmaterial för olika läroämnen och genomförs en enkätundersökning för att utreda rektorernas och lärarnas åsikter om dessa teman. Enkäten är riksomfattande och har skickats till skolorna i januari 2020. Projektet producerar forskningsbaserade anvisningar för hur lärarna och de som utarbetar studiematerial ska beakta språk-, kultur- och åskådningsmedvetenhet i olika läroämnen.