Kontaktuppgifter

Forskar du kring teman relaterade till kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisning och fostran? Kontakta oss! Vi samarbetar gärna med olika projekt och experter.

KUPERA projekt, projektchef Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi

KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt, projektplanerare Anita Jantunen, anita.jantunen@helsinki.fi

KUPERA:s materialprojekt, verksamhetsledare Marja Laine, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, marja.laine@kulttuurifoorumi.fi

projektchef, Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet

projektledare för KUPERA: ”Det här projektet har skapats för att den finländska skolan ska vara lika bra för alla elever. För att varje elev ska uppleva att studiematerialen, utvärderingen av lärandet och vårt sätt att hantera frågor om kulturer, åskådningar och språk stöder lärandet, allmänbildningen och formandet av världsbilden. Det här är viktigt när man bygger dagens och framtidens lärande.”

marja.tamm@helsinki.fi, 050-3119 302

ordförande för KUPERA:s utvärderingsgrupp

ansvarig forskare, KUPERA

professor i religionsdidaktik, prodekaus (internationalitet)

Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

ansvarig forskare, KUPERA

biträdande professor, chef för Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet

Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

risto.hotulainen@helsinki.fi

projektplanerare, KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt

Anita koordinerar genomförandet av forskningsprojektet, och inom projektet bedriver hon sin egen forskning om teman relaterade till mångfaldshantering.

anita.jantunen@helsinki.fi

universitetslektor

Marjaana är ansvarig lärare för webbkursen Kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisningen och deltar i genomförandet av KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt.

marjaana.kavonius@helsinki.fi

doktorand, KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt

Henri undersöker hur kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet kommer fram i studiematerialet och enkätmaterialet. Han koncentrerar sig särskilt på det diskursiva formandet av begrepp samt åsikter som gäller språk och kultur. Henris doktorsavhandling tar ur ett språkvetenskapligt perspektiv upp olika sätt att presentera och förklara begrepp i fakta- och läroböcker.

henri.satokangas@helsinki.fi