Sök till Medicinska fakulteten

Vid Medicinska fakulteten kan du inom grundutbildningen studera medicin, odontologi, psykologi, logopedi och translationell medicin.

Utbildningsprogrammen i medicin och odontologi vid Helsingfors universitet är indelade i finskspråkiga och svenskspråkiga studielinjer. Till de svenskspråkiga linjerna antas högst 5 % av det totala antalet antagna till läkar-/tandläkarutbildningen i hela landet. Endast Helsingfors universitet har svenskspråkiga studielinjer för utbildningarna i medicin och odontologi.

Medicinska fakulteten har ingen skild ansökningsguide, eftersom du hittar all information om hur du söker till våra utbildningsprogram antingen på de webbsidor som universitetets ansökningsservice upprätthåller eller på webbplatsen Studieinfo.fi, där även den faktiska ansökan till studier görs. Du kan kontakta Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet i alla frågor som gäller antagningen.

Studerande utanför fakulteten har möjlighet att studera som biämnesstuderande, fristående studerande eller studerande med flexibel studierätt (JOO).

Forskarläkarutbildningsprogrammet i grundutbildningen

Forskarläkarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten erbjuder studenter möjligheten att redan efter första året förutom licentiatexamen också börja med ett noga övervakat och handlett forskningsarbete. En del av förstaårets studerande i medicin och odontologi antas varje år till läkarforskningsutbildningen. Studerandena handleds först av två tutorer och en eller två studerandetutorer.
 
De studerande i forskarläkarprogrammet arbetar i forskningsgrupper i tre månader under fem somrar innan de avlägger grundexamen (medicine eller odontologie licentiat). Under de två första somrarna har de studerande en unik chans att medverka i tre till fyra olika forskningsgruppers arbete och bekanta sig med olika forskningsämnen och upplägg.