Samarbete

Med hjälp av ett omfattande samarbetsnätverk har Medicinska fakulteten möjlighet att erbjuda sitt kunnande till förmån för hela samhället i såväl Finland som utomlands. Genom företag och samarbeten har vi alla möjlighet att arbeta för gemensamma mål på många fronter.

Tillsammans kan vi överskrida vetenskapsområdenas och organisationernas gränser!

Kom och samarbeta med Helsingfors universitet.

Aktuellt