För alumner

Juridiska fakultetens alumner är jurister som placerat sig på ett vidsträckt fält i arbetslivet. De arbetar såväl inom rättsväsendet, den offentliga förvaltningen, det privata näringslivet och olika organisationer som inom forskning. Fakulteten strävar efter att även i fortsättningen utexaminera högklassiga och kvalificerade experter som kan möta behoven inom olika områden i samhället.

Det viktigaste med alumnverksamheten är samhörigheten, när de som studerat under olika tider kan hålla kontakt med sitt universitet. Alumnerna är en enorm rikedom för universitetet, eftersom det är via dem som universitetet får en stor del av sitt genomslag. Det är fint att kunna se att även alumnerna uppskattar det som de har fått av sitt universitet.

Livslångt lärande innebär att de yrkesverksamma juristerna knyts allt närmare universitetet under hela sin levnadsbana. Men inte heller universitetet kan utbilda fulländade experter, utan universitetsutbildningen måste kopplas ihop med annan utbildning. Det som skiljer universitetet från andra utbildare är att all verksamhet bygger på akademiskt kunnande på högsta nivå.

Fakulteten har ett nära samarbete med alumnerna. Ett exempel är kurserna Praktiska färdigheter, där jurister som arbetar utanför fakulteten är lärare. Dessa experter är en viktig länk till arbetslivet i och med att de delar med sig av sina konkreta erfarenheter.