Gör en reservation eller en magasinbeställning

Du kan reservera allt biblioteksmaterial i databasen Helka. Allt kan reserveras på samma sätt oavsett om den är en utlånad bok eller finns tillgänglig på biblioteket. Kursböcker kan endast reserveras när alla stycken är utlånade.

Det är avgiftsfritt att reservera, men en avgift tas ut för reserveringar som inte avhämtas. Om du inte behöver boken du reserverat, annullera reservationen i din Helkaprofil.

Du kan reservera böcker i databasen Helka eller i bibliotekets kundtjänst.

Du kan följa med din reservation i din Helkaprofil, och du får också ett meddelande per e-post då den bok du reserverat kan avhämtas. Boken reserveras för dig i en vecka.

Du kan själv hämta boken från hyllan med reserverade böcker. Reservationerna är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i ditt reservations-ID. Kontrollera ditt reservations-ID i e-postmeddelandet du har fått från Helka databasen. Ditt reservations-ID är personligt och förblir detsamma i alla dina reservationer.

Du kan låna en reserverad bok endast med samma kort som du reserverat den med. Vi uppbär en avgift på 3 € för reservationer som inte avhämtas. Om du inte behöver boken du reserverat, annullera reservationen i din kundinformation i Helka.

RESERVERINGSAVGIFTER / VOLYM €, moms 0 %
Reservering som inte avhämtats
(för personal vid universitet gäller detta endast kursböcker)
3,00

I databasen Helka kan du utan kostnad beställa material från samlingarna i et slutna magasin (t.ex. examensarbeten, studentnationssamlingen). Största delen av de böcker som finns i magasinet är tillgängliga för hemlån. Examensarbeten som hör till samma samlingar eller gamla och sällsynta böcker och tidskrifter är inte tillgängliga för hemlån. Du kan göra beställningen på samma sätt som en vanlig reservation i Helka.

Du får ett meddelande när din beställning kan avhämtas. Du kan också använda din Helkaprofil för att se när det material du beställt blir tillgängligt. 

Genom att logga in i Helka kommer du åt alla självservicefunktioner. Du kan reservera böcker, förnya lån och betala eventuella avgifter online.

Stu­den­ter och per­so­nal vid Helsing­fors universitet

 • Välj alternativet ”Inloggning Helsingfors universitet”
 • Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 • Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 • Uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, vi får dem direkt från Helsingfors universitets system. Om dina uppgifter förändras så räcker det att du anmäler förändringen dit (t.ex. Oodi/Susi)

Andra kun­der (utan Helsing­fors universitets an­vän­dar­upp­gif­ter)

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 • Välj alternativet ”Logga in med e-post”
 • Helka skickar en länk till din e-post. Genom att klicka på länken kan du logga in i Helka. Länken fungerar en begränsad tid.
 • Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 • Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten. Om dina uppgifter ändras så kan du uppdatera dem genom att klicka på ”Redigera”

Om du inte har en e-postadress i systemet kan du inte 

 • logga in till dina kunduppgifter i Helka 
 • se förfallodagar i Helka
 • få påminnelse om förfallodagar eller meddelande då reservationer kan avhämtas
 • förnya dina Helkalån själv online 
 • göra reservationer själv  
 • betala avgifter online.