Forskningspersonal

Professorer och biträdande professorer
Ulrika
Candolin
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi

Beteende ekolog. Forskar i hur miljöförändringar orsakade av människan påverkar djur, speciellt deras beteende - vilka förmår anpassa sig, vilka inte, och hur påverkar detta populationerna, artsamhället och ekosystemets funktioner.

FG
Frédéric
Guillaume
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi


Yrjö
Helariutta
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Skogsvetenskap


LH
Liisa
Holm
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
JK
Jaakko
Kangasjärvi
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
Saijaliisa
Kangasjärvi
biträdande professor, andra skedet
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, Jordbruksbioteknologi


AL
Anna-Liisa
Laine
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
Roosa Anna Emilia
Laitinen
biträdande professor, andra skedet
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi


JM
Johanna
Mappes
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi


Juha
Merilä
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
Ville
Mustonen
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Data- och informationsvetenskap, Ekologi, evolutionsbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi


Craig
Primmer
akademiprofessor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi


GS
Giovanni
Strona
biträdande professor, andra skedet
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
Emma
Vitikainen
professor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi


 

 

Forskare
LA
Laura
Antao
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
Pedro
Aphalo
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Jordbruksvetenskap, Skogsvetenskap, Växtbiologi

Principal Investigator

Leader of SenPEP (Sensory and Physiological Ecology of Plants) research group

TA
Tutku
Aykanat
akademiforskare
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
HB
Henry
Barton
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
OB
Olga
Blokhina
universitetsforskare
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
MB
Melanie
Brien
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
MB
Mikael
Brosche
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi
PB
Patrik
Byholm
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Biovetenskaper
MC
Mar
Cabeza Jaimejuan
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi


SC
Seraina
Cappelli
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, Ekologi, evolutionsbiologi
MD
Michelle
DiLeo
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
MD
Maxime
Durand
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Skogsvetenskap
Kurt
Fagerstedt
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi

Jag leder forskningsprogrammet Organism- och evolutionsbiologi vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten och är forskare och lärare i växtbiologi.

AF
Alvaro
Fernandez-Llamazares Onrubia
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Miljövetenskap


Sara
Fraixedas Nunez
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi


EG
Emy
Guilbault
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
KH
Kristiina
Himanen
forskningskoordinator
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Jordbruksbioteknologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi
HH
Heikki
Hirvonen
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
KH
Kerri
Hunter
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
MH
Maria
Hällfors
forskardoktor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi


Pages

 

Doktorander
AA
Agate
Auzane
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi


FB
Florian
Borse
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
AB
Aina
Brias Guinart
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Globala utvecklingsstudier


MC
Matteo
Citterico
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
SD
Sunandan
Das
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
CF
Caroline
Francescutti
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
RG
Richard
Gossens
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Växtbiologi


QG
Qingli
Guo
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Data- och informationsvetenskap
AH
Andrew
House
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
MI
Maja
Ilievska
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Data- och informationsvetenskap
DJ
Dorian
Jagusch
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
Mikko
Kivikoski
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi


PL
Patrik
Lauha
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
ML
Marina
Leal Gavarron
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi
Antti
Miettinen
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi

Doctoral student

SP
Sanni
Peltola
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Ekologi, evolutionsbiologi
SR
Sitaram
Rajaraman
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Ekologi, evolutionsbiologi
LR
Luisa
Rodriguez Carrillo
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Data- och informationsvetenskap, Statistik, Matematik
ER
Eirik
Ryvoll Åsheim
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi
PS
Pezhman
Safdari
doktorand
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi

Pages

 

Laboratoriepersonal och teknisk personal
LA
Lea
Ala-Ilomäki
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
OA
Oliver
Andersson
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
NA
Nea
Asumaa
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
PB
Paul
Bangura
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
JD
Jeferson
Delgado Florez
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
ID
Iikki
Donner
laboratoriesamordnare
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Biomedicinska vetenskaper
AE
Anna
Ellmén
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
ME
Mikko
Ellmén
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
JE
Johanna
Enström
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
MI
Mikko
Immonen
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
PJ
Pekka
Jokela
forskningstekniker
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
LK
Lauri
Kettunen
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
VK
Ville
Koistinen
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi


ML
Markus
Lauha
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
AL
Aamu
Leikola
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
SL
Sara
Leino
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
PL
Petra
Liljeström
forskningstekniker
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
WL
Wilma
Lindberg
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
KM
Katja Susanna
Maamela
tekniskt biträde
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
NP
Nikolai
Piavchenko
forskningstekniker
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi

Pages