Koulutus

Verkostomme jäsenillä on monipuolista asiantuntemusta väkivaltaan, väkivaltaiseen radikalisoitumiseen, ekstremiin, polarisaatioon, niiden ennaltaehkäisyyn sekä resilienssiin liittyen. Näiden lisäksi verkosto kouluttaa myös organisaatioiden toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvistä teemoista. 

Koulutuspyyntöjä voi lähettää verkoston yhteyshenkilöille, jotka lähettävät pyynnön eteenpäin tarkoituksenmukaisimmille kyseessä olevan tematiikan asiantuntijajäsenille. Yhdessä voimme suunnitella parhaiten yhteisöänne palvelevan koulutuskokonaisuuden. Tiedustelut ja koulutuspyyntöihin liittyvät yhteydenotot pyydetään tekemään osoitteeseen: asiantuntijaverkosto@helsinki.fi  

Koulutuspyynnön yhteydessä kerro alustavista toiveistanne koulutukseen liittyen.  Esimerkiksi:

 • koulutuksen tilaajaorganisaatio ja sen kuvaus
 • koulutuksen toivottu ajankohta ja laajuus (laajuus voi vaihdella 90 minuutista koko päivän koulutukseen)
 • koulutuksen kohdeyleisö ja heidän työnkuvansa
 • koulutuksen toivottu toteutusmuoto (etäkoulutus vai kontaktikoulutus; luento, työpaja vai näiden yhdistelmä)
 • koulutuksessa erityisesti käsiteltäväksi toivottuja teemoja ja sisältöjä (kohdeorganisaation tarpeet ja tavoitteet koulutukselle)

Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa tarjoaa koulutusta muun muassa seuraavista teemoista: 

 • Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi ilmiöinä
 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ilmenemismuodot Suomessa ja maailmalla
 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin käsittely oppilaitoksissa
 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy ja resilienssin vahvistaminen
 • Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kohtaaminen - 'Huolena nuoren radikalisoituminen?' oppaan käyttökoulutus
 • Väkivaltainen radikalisoituminen ja ekstremismi: vastuut ja roolit opetustoimessa

 

 • Polarisaatio ilmiönä
 • Polarisaation hillitseminen, vastakkainasettelujen purkamisen välineet: polarisaatiostrateginen toiminta
 • Vastakkainasettelut ja konfliktit oppilaitoksissa
 • Konfliktinratkaisu ja sovittelu

 

 • Positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasvatuksessa
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma varhaiskasvatuksessa, miten se toteutetaan arjessa?
 • Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri: kasvattajan ja perheiden vuorovaikutus.