Materiaaleja

Tälle sivulle on kerätty hyödyllisiä materiaaleja opetustoimen henkilöstön väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvän tietopohjan kasvattamiseksi  sekä materiaaleja, joissa keskitytään siihen, kuinka kasvattajat voivat tarkoituksenmukaisella tavalla käsitellä, ennaltaehkäistä ja kohdata niihin liittyviä ilmiöitä osana työtään. 

Artikkeleita:

Tutkimusraportteja:

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma, jossa määritellää Suomen strategia ennaltaehkäisevään työhön, määritellään tavoitteet, toiminnan kohdealueet sekä eri toimijoiden (kuten opetustoimen, sosiaali- ja terveystoien ja poliisin) keskeisiä rooleja, vastuita ja toimenpiteitä ennaltaehkäisevään toimintaan.

Resilienssiä rakentamassa -julkaisu sisältää asiantuntija-artikkeleita sekä yhteispohjoismaisessa demokratiataitoja kehittävässä DEMBRA-hankkeessa mukana olleiden koulujen kokemuksia ja ajatuksia siitä miten koulu voi rakentaa resilienssiä ja vahvistaa demokratiaosaamista.

  • Benjamin, S.  & Vallinkoski, K. Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville. Fokus ry. yhteistyössä Radikaaliksi kasvamassa? -tutkimushankkeen kanssa
  • Attias, M. & Kangasoja, J. (toim.) (2020). Me ja ne - Välineitä vastakkainasettelujen aikaan.
  • Attias, M. (2020). Identiteetit, konfliktit ja sovittelu. 
  • Malkki, L. (2021) Mitä tiedämme terrorismista. 
  • J. M. Berger (2018). Extremism. 

Opettajan koulutuspaketti. Julkaisu pohjautuu opettajien koulutuspakettiin Elämää kiistojen keskellä: kiistanalaisia aiheita opettamassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin; julkaisujen tarkoituksena on muodostaa kattava ammatillisen kehittymisen materiaalipaketti, joka tukee koulun toiminnan kaikkia kiistanalaisiin aiheisiin liittyviä osa-alueita. Alkuperäistekstin on julkaissut Euroopan neuvoston ja se on käännetty suomeksi.

Verkkosivusto, joka sisältää erilaisia videoita sekä niihin liittyviä tuokio- ja jaksosuunnitelmia. Materiaalit tukevat väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvien teemojen käsittelyä nuorten kanssa. Englanninkieliset materiaalit pohjaavat tosielämän tarinoihin ja niissä kuvataan, kuinka väkivalta, syrjäytyminen ja viha vaikuttavat elämään.