Materiaaleja

Tälle sivulle on kerätty hyödyllisiä materiaaleja opetustoimen henkilöstön väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvän tietopohjan kasvattamiseksi  sekä materiaaleja, joissa keskitytään siihen, kuinka kasvattajat voivat tarkoituksenmukaisella tavalla käsitellä, ennaltaehkäistä ja kohdata niihin liittyviä ilmiöitä osana työtään. 

Artikkeleita:

 • Benjamin, S., Gearon, L., Kuusisto, A. & Koirikivi, P. (2021). Thereshold of adversity: Resilience and the Prevention of Extremism through Education. Nordic Studies in Education
 • Vallinkoski, K, Koirikivi, P. & Malkki, L. (2021). “What is this ISIS all about?” Addressing violent extremism with students: Finnish educators’ perspectives. European Educational Research Journal
 • Raitanen, J. (2021). Deep interest in school shootings online. Väitöskirja, Tampereen yliopisto.
 • Vallinkoski, K. & Koirikivi, P. (2020). Enhancing Finnish Basic Education Schools’ Safety Culture through Comprehensive Safety and Security Management, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2020.1720069
 • van San, M., Sieckelinck, S. & de Winter, M. (2013) Ideals adrift: an educational approach to radicalization, Ethics and Education, 8:3, 276-289, https://doi.org/10.1080/17449642.2013.878100
 • Davies, L. (2014) Interrupting Extremism by Creating Educative Turbulence, Curriculum Inquiry, 44:4, 450-468, https://doi.org/10.1111/curi.12061
 • Niemi, P.-M., Benjamin, S., Kuusisto, A. & Gearon, L. (2018). How and Why Education Counters Ideological Extremism in Finland, Religions 9:12, https://doi.org/10.3390/rel9120420
 • Sieckelinck, S., Kaulingfreks, F. & De Winter, M. (2015) Neither Villains Nor Victims: Towards an Educational Perspective on Radicalisation, British Journal of Educational Studies, 63:3, 329-343, https://doi.org/10.1080/00071005.2015.1076566

Tutkimusraportteja:

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma, jossa määritellää Suomen strategia ennaltaehkäisevään työhön, määritellään tavoitteet, toiminnan kohdealueet sekä eri toimijoiden (kuten opetustoimen, sosiaali- ja terveystoien ja poliisin) keskeisiä rooleja, vastuita ja toimenpiteitä ennaltaehkäisevään toimintaan.

Resilienssiä rakentamassa -julkaisu sisältää asiantuntija-artikkeleita sekä yhteispohjoismaisessa demokratiataitoja kehittävässä DEMBRA-hankkeessa mukana olleiden koulujen kokemuksia ja ajatuksia siitä miten koulu voi rakentaa resilienssiä ja vahvistaa demokratiaosaamista.

 • Benjamin, S.  & Vallinkoski, K. Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville. Fokus ry. yhteistyössä Radikaaliksi kasvamassa? -tutkimushankkeen kanssa
 • Attias, M. & Kangasoja, J. (toim.) (2020). Me ja ne - Välineitä vastakkainasettelujen aikaan.
 • Attias, M. (2020). Identiteetit, konfliktit ja sovittelu. 
 • Malkki, L. (2021) Mitä tiedämme terrorismista. 
 • J. M. Berger (2018). Extremism. 

Opettajan koulutuspaketti. Julkaisu pohjautuu opettajien koulutuspakettiin Elämää kiistojen keskellä: kiistanalaisia aiheita opettamassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin; julkaisujen tarkoituksena on muodostaa kattava ammatillisen kehittymisen materiaalipaketti, joka tukee koulun toiminnan kaikkia kiistanalaisiin aiheisiin liittyviä osa-alueita. Alkuperäistekstin on julkaissut Euroopan neuvoston ja se on käännetty suomeksi.

Verkkosivusto, joka sisältää erilaisia videoita sekä niihin liittyviä tuokio- ja jaksosuunnitelmia. Materiaalit tukevat väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvien teemojen käsittelyä nuorten kanssa. Englanninkieliset materiaalit pohjaavat tosielämän tarinoihin ja niissä kuvataan, kuinka väkivalta, syrjäytyminen ja viha vaikuttavat elämään.