Verkosto

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunnan koordinoima Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa -asiantuntijaverkosto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ekstremismin sekä aatteella perustellun väkivallan käsittelystä, ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta opetustoimelle ja erilaisille sidosryhmille. Verkoston keskeinen tavoite on lisätä eri toimialojen välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja -välitystä, järjestää tapahtumia sekä tuottaa ja jakaa materiaaleja.

Verkoston yhteiskunnallisena viitekehyksenä toimii Sisäministeriön laatima Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman opetustoimen osuus (sivut 73–80). 

 

Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa -asiantuntijaverkosto toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoimana, professori Arto Kallioniemen UNESCO-professuurin alaisuudessa. Verkoston toimintaan keskeisesti liittyviä tutkimushankkeita ovat lisäksi Suomen Akatemian rahoittama Radikaaliksi kasvamassa? -tutkimushanke (tutkijat Saija Benjamin ja Pia Koirikivi) sekä tohtorikoulutettava Katja Vallinkosken väitöskirja. 

Verkosto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ekstremismin sekä aatteella perustellun väkivallan käsittelystä, ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta opetustoimelle ja erilaisille sidosryhmille. Verkoston jäseninä on tutkijoita, järjestöjen edustajia, kasvatusalan ammattilaisia sekä viranomaisia, joilla on asiantuntemusta verkoston toimintaan liittyvistä teemoista. 

Verkoston keskeinen tavoite on lisätä eri toimialojen välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja -välitystä, järjestää tapahtumia, tuottaa ja jakaa materiaaleja sekä osallistua julkiseen keskusteluun opetustoimen rooleista ja toiminnasta väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä. Edellä mainittujen kautta verkostolla on myös keskeinen rooli koordinoida ja kehittää kansallisesti opetustoimen toimijoiden ammatillisia valmiuksia väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin käsittelyyn, ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen.

Saija
Benjamin
tutkijatohtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Pia
Koirikivi
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Katja
Vallinkoski
tohtorikoulutettava
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Miriam Attias, KM, YTM, Ajatuspaja RTI (Round Table Initiative)

Kati Costiander, opetusneuvos, KM, Opetushallitus

Ennalta estävä poliisitoiminto, Poliisi

Satu Honkala, OTM, LO, opetusneuvos, Opetushallitus

Tuomas Karjalainen, PsM, Espoon kaupungin sivistystoimi ja opiskelijahuolto, Espoo International School

Anne Kolehmainen, erityisasiantuntija, Opetushallitus

Marja Laine, FT, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

Kaija Laivuori, TM, uskonnon ja psykologian lehtori

Petronella Lehtelä, VTM, Rauhankasvatuksen neuvonantaja (Lähi-itä), Suomen Lähetysseura

Satu Lidman, FT, dosentti Turun yliopisto

Vita Linfast, KM, positiivisen diskriminaation varhaiskasvatuksen opettaja, Helsingin kaupunki

Tiina Mäkitalo, KM, erikoissuunnittelija, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Anneli Portman, VTT, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Laura-Maria Sinisalo, KM, luokanopettaja, Helsingin kaupunki