Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä – muistisairaan vanhuksen elämän loppuvaiheen hoidon haasteet

Sosiaalisen kuoleman kynnyksellä -tutkimushankkeessa etsitään ymmärrystä hoivakodissa asuvien muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheen erityispiirteistä. Pitkälle edennyt muistisairaus ei suo ihmiselle mahdollisuutta psyykkiseen ja konkreettiseen omaan kuolemaan valmistautumiseen, vaan hyvän kuoleman mahdollistaminen jää toisten ihmisten tehtäväksi. Tätä tehtävää saattavat haitata muistisairauden heikentämän kommunikaation lisäksi monet sosiaaliset tekijät. Aiemman tutkimuksen mukaan muistisairaat ihmiset ovatkin erityisessä vaarassa jopa kuolla sosiaalisesti jo paljon ennen viimeistä hengenvetoaan. Tarkoituksemme on etnografian ja taiteellisen tutkimuksen avulla tehdä näkyväksi muistisairaiden ihmisten kuoleman sosiaalisia ulottuvuuksia. Uskomme, että kuoleman sosiaalisen luonteen parempi ymmärtäminen hoivakodeissa auttaa kehittämään muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheen hoitoa arvokkaampaan ja inhimillisempään suuntaan.