Mediassa

Mielenkiintoisessa keynote-puheessaan Professori Pirjo Aunio esittelee tutkimusryhmämme tuoreimpia tutkimustuloksia koskien varhaisten matemaattisten taitojen kehittymistä. Lisäksi hän käy läpi viimeisimpänä Toimi ja opi -tutkimuksesta saatuja tuloksia koskien lasten fyysistä aktiivisuutta, motorisia, matemaattisia ja toiminnanohjauksen taitoja.

Understanding and supporting children with low early numeracy performance – how to avoid learning difficulties later on?

Tutkimuksesta tiedämme, että hyvällä opetuksella voidaan parantaa (matemaattisesti) heikkojen lasten osaamista tuntuvasti, Professori Pirjo Aunio kertoo matemaattista oppimisvaikeutta eli dyskalkuliaa käsittelevässä podcast-jaksossa. Tutkimus ja sen mukana ymmärrys matemaattisista oppimisvaikeuksista lisääntyy jatkuvasti, jonka ansiosta myös tieto hyödyllisistä opetusmenetelmistä lisääntyy. Käy kuuntelemassa yleistajuinen ja informatiivinen keskustelu siitä, mitä dyskalkulia on, miten se näkyy ja millaista tukea siihen voidaan tarjota.

Kuuntele podcast-jakso "Jos numerot ja niiden suhteet eivät aukea, kysymyksessä voi olla dyskalkulia" Yle Areenasta.

annie-spratt-JexAuNCfefs-unsplash