Arviointi ja tutkimus

KUPERA_bannerikuva

KUPERA-tutkimus- ja arviointihankkeessa on kartoitettu eri oppiaineiden oppimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutettu kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Valtakunnallinen kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2020. Hankkeen loppuraportti on saatu valmiiksi keväällä 2021 ja loppuraportin osana on tuotettu tutkimuspohjaiset suositukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen opettajille, rehtoreille ja oppikirjojen laatijoille. Hankkeen loppuraportin tiivistelmä on julkaistu 4. maaliskuuta 2021 ja koko loppuraportti julkaistaan toukokuun 2021 aikana.