Yhteystiedot

projektipäällikkö, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

KUPERA-hankkeen projektinjohtaja: "Tämä hanke on rakennettu, jotta suomalainen koulu olisi kaikille oppilaille yhtä hyvä. Jotta jokaisella oppilaalla olisi kokemus siitä, että oppimateriaalit, oppimisen arviointi ja tapamme käsitellä kulttuureihin, katsomuksiin ja kieleen liittyviä asioita tukisi oppimista, yleissivistystä ja maailmankuvan rakentumista. Tämä on tärkeää tämän päivän ja tulevaisuuden oppimista rakennettaessa."

marja.tamm@helsinki.fi, 050-3119 302

KUPERA arviointiryhmän puheenjohtaja

vastuullinen tutkija, KUPERA

Uskonnon didaktiikan professori, varadekaani (kansainvälisyys)
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

vastuullinen tutkija, KUPERA

apulaisprofessori, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n johtaja
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

risto.hotulainen@helsinki.fi

projektisuunnittelija, KUPERA arviointi- ja tutkimushanke

Anita koordinoi tutkimushankkeen toteutusta ja tekee hankkeessa omaa tutkimustaan moninaisuuden johtamiseen liittyvistä teemoista.

anita.jantunen@helsinki.fi

yliopistonlehtori

Marjaana toimii Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus -verkkokurssin vastuuopettajana ja on mukana KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeen toteutuksessa.

marjaana.kavonius@helsinki.fi

projektisuunnittelija, KUPERA arviointi- ja tutkimushanke

Henri tutkii kulttuuri-, katsomus - ja kielitietoisuuden ilmenemistä oppimateriaali- ja kyselyaineistossa. Hän keskittyy erityisesti käsitteiden sekä kieltä ja kulttuuria koskevien näkemysten diskursiiviseen rakentumiseen. Henrin väitöskirja käsittelee käsitteiden esittelyn ja selittämisen keinoja tieto- ja oppikirjoissa kielitieteen näkökulmasta.

henri.satokangas@helsinki.fi