Ohjelma

Vuosina 2010-2018 toteutettu Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja -yhteistyöohjelma on metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön välinen tutkimus- ja yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on edistää monitieteistä, korkeatasoista ja metropolialueen erityispiirteistä lähtevää kaupunkitutkimusta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa. Ohjelman keskeisenä tehtävänä oli kehittää ja rahoittaa horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimustoimintaa ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi.

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka-ohjelman päätyttyä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen Kaupunkiakatemia-hanke toimii pääkaupunkiseudun kaupunkien, yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöalustana.  

Lisätiedot: https://urbanacademy.fi/ 

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelman tehtäväksi oli määritelty kehittää ja rahoittaa horisontaaliseen yhteistyöhön perustuvaa kaupunkitutkimustoimintaa ja tutkimustulosten soveltamista sekä päätöksenteon tueksi että hyvien käytänteiden ja toimintamallien kehittämiseksi. Toteutusmalli, joka perustuu vahvistuvaan vuorovaikutukseen ja kumppanuuteen alueen yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, metropolialueen kaupunkien sekä valtionhallinnon toimijoiden kesken oli ohjelman aloittaessa kansainvälisesti erityislaatuinen. Toteutuksessa pyrittiin sovitettamaan yhteen tutkimus- ja kysyntälähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, pitkäjänteisyys ja kansainvälinen näkökulma. Erityistä huomiota kiinnitettiin kaupunkitutkimustiedon hyödynnettävyyteen ja levittämiseen metropolialuetta kehitettäessä. Ohjelman rahoittamia tutkimus- ja kehittämishankkeita toteutettiin ohjelmaan osallistuvissa korkeakouluissa. 

Ohjelman ensimmäisellä ohjelmakaudella vuosina 2010-2015 ohjelmaan osallistuivat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Hanken, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit, Diakonia-, Metropolia- ja HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulut sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Liikenne- ja viestintäminsteriö, Ympäristöministeriö ja Uudenmaanliitto. Vuoden 2015 alussa käynnistyneellä toisella ohjelmakaudella ohjelmaan liityivät edellämainittujen tahojen lisäksi ARCADA-, LAUREA-, LAMK-, HAMK- ja HUMAK -ammattikorkeakoulut sekä Valtiovarainministeriö.