Julkaisut

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelman julkaisut: 

Heikki Loikkanen, Seppo Laakso ja Ilkka Susiluoto (toim.):
Metropolialueen talous – Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin.
Helsingin kaupungin tietokeskus 2012 

Työkaluja metropolialueen kehittämiseen. Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka –ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia vuosina 2010 – 2014 (toim. Jussi Kulonpalo) 
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma ja Helsingin kaupungin tietokeskus 2015

Vuosina 2017-2018 rahoitettujen hankkeiden Policy Brief-julkaisut: 
Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet