Hankkeet

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelman rahoittamat tutkimus- ja kehittämishankkeet. 

Vuosina 2017 ja 2018: 

Professori Sami Moisio (Helsingin yliopisto) 
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Urbaanin yhteiskehittämisen mallit - Tutkimuksen ja monialaisen toimijuuden parhaat käytänteet kaupunkitiedon ja -suunnittelun kehittämisessä 

Senior Research Fellow Shuhua Liu (Yrkeshögskolan ARCADA)
Yrkeshögskolan ARCADA 
Intelligent Methods and Models for Mining Community Knowledge: Enabling enriched Understanding of Urban Development in Helsinki Metropolitan Region with Social Intelligence

Yliopettaja Soile Juujärvi (Laurea-ammattikorkeakoulu)
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Sun Idea - osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä

Professori Ilse Julkunen (Helsingin yliopisto) ja Aija Kettunen (DIAK) 
Helsingin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK
Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa

Lehtori Sara Ikävalko (LAMK ammattikorkeakoulu)
LAMK ammattikorkeakoulu 
Kaupunki nuorten palveluna - uuden sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut 

Professori Pia Olsson (Helsingin yliopisto)
Helsingin yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK 
Jaettu kaupunki. Etnografinen tutkimus tilallis-toiminnallisista kohtaamisista monikulttuurisissa kaupunkiympäristöissä

Lehtori Zita Kóbor-Laitinen (HUMAK ammattikorkeakoulu)
HUMAK ammattikorkeakoulu 
Kielettömänä kaupungissa? Tulokulma osallistavaan ja kielellisesti esteettömään kaupunkiin

Apulaisprofessori Virpi Sorsa (Hanken Svenska handelshögskolan)
Hanken Svenska handelshögskolan 
Korkean vaikuttavuuden yritykset ja metropolialueen talouskasvu

Yliopettaja Teemu Moilanen (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu)
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Stadionista maailmanluokan elämyskeskukseksi

Apulaisprofessori Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto)
Helsingin yliopisto ja Yrkeshögskolan ARCADA 
Pyöräily osana Helsingin seudun kestävää kaupunkiliikennettä - uudet aineistot suunnittelun tukena

Professori Matti Kortteinen ja Teemu Kemppainen (Helsingin yliopisto) 
Helsingin yliopisto 
Sosiaalisen sekoittamisen kynnysarvot

Apulaisprofessori Sirkku Juhola (Helsingin yliopisto)
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) - esimerkkinä Eko-Viikin asuinalue Helsingissä

Apulaisprofessori Leena Järvi (Helsingin yliopisto)
Helsingin yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu 
Hienon resoluution ilmanlaatumallinnus kaupunkisuunnittelun tukena

Dosentti Aki Sinkkonen (Helsingin yliopisto)
Helsingin yliopisto 
Kohti tervettä aikuisuutta (KOTA) - päiväkodin viherpihan vaikutus lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Tutkimusjohtaja Mona-Anitta Riihimäki (Hämeen-ammattikorkeakoulu HAMK)
Hämeen-ammattikorkeakoulu HAMK 
SMART PARKS, käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä 

Vuosina 2015 ja 2016: 

Apulaisprofessori Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto): 
MetropAccess: Avoimia työkaluja ja ymmärrystä: kaupungin saavutettavuus- ja liikkumisrakenteet muutoksessa 

Professori Heikki Setälä (Helsingin yliopisto): 
Mitattua tutkimustietoa ekosysteemipalveluista metropolialueen kestävän kasvun tueksi (EKO-HYÖTY) 

Dosentti Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle (Helsingin yliopisto):
Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana 

Professori Tommi Inkinen (Helsingin yliopisto): 
Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma 

Dosentti Susanna Lehvävirta (Helsingin yliopisto/Luonnontieteellinen keskusmuseo): 
Hyvinvointia tukevat työympäristöt - fiksu viherrakenne jaksamisen ja luovuuden tukena 

Hannu Kytö (Helsingin yliopisto/Kuluttajatutkimuskeskus): 
Asuntotuotannon ja muuttovirtojen kytkennät pääkaupunkiseudulla vuosina 2001-2012-loppuraportti

Professori Liisa Välikangas (Hanken): Strategiatyö suomalaisten kaupunkien uudistumisen edistäjänä

Marja Katisko (Diakonia-ammattikorkeakoulu):
Mahdollisuuksina ja uhkakuvina kunnissa - Tutkimus paperittomista ja oleskeluluvattomista ulkomaalaisista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa

Tuija Toivola (HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulu) ja dosentti Mats Nylund (Yrkeshögskolan ARCADA): 
Sharing City 

Mona-Anitta Riihimäki (Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK): 
KIM - Kasvipintaiset imeytysrakenteet 

Laura Huhtinen-Hilden (Metropolia-ammattikorkeakoulu): 
Kohti luovaa arkea - kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Dosentti Jukka Ojasalo (LAUREA-ammattikorkeakoulu): 
Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi 

Katariina Soanjärvi ja Sari Höylä: (Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK): 
PAIKALLA! – Nuorten ja nuorisotyön panos asuinalueen parantamiseen 

Sami Makkula (Lahden ammattikorkeakoulu): 
BayCityPlay: Pocket City -Kaupunkimuotoilupeli 

Vuonna 2014: 

Professori Marketta Kyttä (Aalto-yliopisto) 
"Kuninkaankolmion asukkaiden kävely- ja pyöräily-ympäristöt laatukriteeristöjen ja kokemustiedon valossa"

Professori Kauko Viitanen (Aalto-yliopisto): 
"Kohti innovatiivisia elinkaarimalleja"

Apulaisprofessori Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto):
"SaavuMetro / MetropAccess4! Metropolialueen saavutettavuuden alueelliset rakenteet muutoksessa – avoimella datalla ja kansainvälisellä vertailulla ymmärrystä suunnittelun tueksi"

Dosentti Susanna Lehvävirta (Helsingin yliopisto): 
"Viherkatot osana kaupunkisuunnittelua: uudenlaista, laadukasta ja kestävää kaupunkitilaa sekä hyvinvointia kaupunkilaisille"
  
Professori Tommi Inkinen (Helsingin yliopisto): 
"Metropolialueen innovatiivisen kasvun alustat: yritys- ja rahoittajanäkökulma"

Professori Heikki Setälä (Helsingin yliopisto):
"Hyvinvointi kaupunkiympäristössä: ekosysteemipalveluiden hyödyntäminen kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluna"

Professori Hannu Simola (Helsingin yliopisto):
"Odotettua paremmat oppimistulokset - haasteellisten alueiden menestyskoulujen puhe- ja toimintatavat"

Professori Eero Vaara (Hanken Svenska handelshögskolan): 
"Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: elinvoima, maineenhallinta ja jatkuva kehittyminen"

Dosentti Elina Eriksson (METROPOLIA ammattikorkeakoulu): 
"Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design  - toimintamallin pilotointi ja juurrutus"

Terhi Laine (Diakonia-ammattikorkeakoulu): 
"Nuoret asunnottomat maahanmuuttajat"

Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu): 
"Kohti ´Hyvää elämää´: kolme tutkimusnäkökulmaa ja tutkimusympäristöä Helsingin metropolialueen asuntomarkkinoihin ja kiinteistövälittäjätoimialaan erilaisten kaupunginosien identiteettien kontekstissa."

 

Vuonna 2013: 

Professori Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto): 
Urbaani regiimi: Paikallisten hallintaverkostojen ongelmat ja mahdollisuudet metropolialueiden kaupungissa. Helsingin metropolialue, Lahti ja Uppsala 

Dosentti Sirkku Juhola (Aalto-yliopisto): 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen viherrakentamista kehittämällä – Viherkerroinajattelun soveltamisen mahdollisuudet Helsingin metropolialueella (VIHERKEHÄ) 

Professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto): 
Urbaani moninaisuus ja sosiaalinen koheesio: Koheesion toteutumisedellytykset sekoitetuilla alueilla ja sosiaalisen sekoittamisen parhaat käytänteet 

Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto): 
SaavuMetro3! Metropolialueen moniulotteinen saavutettavuus – spatio-temporaalisia työkaluja ja ymmärrystä suunnittelun tueksi 

Professori Heikki Setälä (Helsingin yliopisto): 
Well-being in urban environments: the use of ecosystem services as a tool towards sustainable urban planning 

Janne Varjo (Helsingin yliopisto): 
Koulumarkkinat ja segregaatio - kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta 

Dosentti Elina Eriksson (Metropolia Ammattikorkeakoulu): 
Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design- toimintamallin pilotointi ja juurrutus 

Marja Katisko (DIAK ammattikorkeakoulu): 
Asunnottomat maahanmuuttajat Metropolialueella: Maahanmuuttajataustaiset nuoret Metropolialueella 

Pekka Lahti (HAAGA-HELIA): 
Metropolibrändi: Metropolibrändin kehittäminen ja alueen toimijoiden merkitys 

Professori Eero Vaara (Hanken Svenska handelshögskolan): 
Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: kilpailu, yhteistyö ja maineenhallinta 

 

Vuonna 2012: 

Professori Heikki Setälä (Helsingin yliopisto): 
"Well-being in urban environments: the use of ecosystem services as a tool towards sustainable urban planning" 

Professori Peter Clark (Helsingin yliopisto): 
"Green Space Issues and the Metropolitan City 1990-2012: Phase II" 

Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto): 
"SaavuMetro2! Metropolialueen moniulotteinen saavutettavuus – spatio-temporaalisia työkaluja suunnittelun tueksi" 

Professori Harry Schulman (Helsingin yliopisto):
 "Kansainvälinen vertailututkimus Helsingin kokoluokkaa olevien metropolialueiden alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksestä" 

Professori Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto): 
"Ostoskeskuksesta lähipalvelukeskukseksi – Selviytymisestä kukoistukseen muuttuvassa maailmassa"

Professori Christer Bengs (Aalto-yliopisto): 
"KIVIJALKA – Kadunvarsiliikkeiden renessanssi urbaanin alueidentiteetin kehityksen ja kehittämisen resurssina" 

Terhi Laine  (DIAK ammattikorkeakoulu sekä HDL): 
Monikulttuurinen metropoli –tutkimusta ja kehittämistä monimuotoisesta arjesta

Dosentti Arja Häggmann-Laitila (Metropolia ammattikorkeakoulu): 
"Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueella - kehittämishankkeiden metatason arviointi"

Pekka Lahti  (Haaga-Helia): 
"Metropolibrändi: Innovatiiviset viestintäratkaisut 2 - avain metropolibrändin kehittämiseen"

Professori Eero Vaara (Hanken Svenska handelshögskolan): 
"Strateginen johtaminen kuntaorganisaatioissa: strategia verkostoissa ja maineenhallintavalta"

Vuonna 2011: 

Professori Peter Clark (Helsingin yliopisto): 
“Green Space Issues and the Metropolitan City 1990-2011”

Professori Harry Schulman (Helsingin yliopisto): 
”Alue ja yhdyskuntarakenteen kehityspiirteet Helsingin metropolialueella”

Professori Heikki Setälä (Helsingin yliopisto): 
“Well-being in urban environments: the use of ecosystem services as a tool towards sustainable urban planning”

Professori Matti Kortteinen (Helsingin yliopisto) ja professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto): 
”Helsingin seudun metropolisoituminen ja hyvinvointierot vuosina 2001–2011”

Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto):
”SaavuMetro! Metropolialueenmoniulotteinen saavutettavuus - käytännön työkaluja suunnittelun tueksi”

Professori Peter Ache (Aalto-yliopisto):
”Rosoinen urbaani - Historialliset ja sosiaaliset kerrostumat resurssina urbaanin alueidentiteetin luomisessa ja vahvistamisessa”

Professori Raine Mäntysalo (Aalto-yliopisto): 
”Lähipalvelua ja arjen rakennusperintöä Metropolialueen ostoskeskukset kaupunkirakenteen ja -kehittämisen muutospaineissa”

Tarja Koskinen-Nisula (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu):
”Metropolibrändi 2: Innovatiiviset viestintäratkaisut - avain metropolibrändin kehittämiseen”

Elina Ekholm (Diakonia-ammattikorkeakoulu):Monikulttuurisuus ja maahanmuutto:
1.) Käyttäjälähtöisen tiedontuotannon mallin edelleen kehittäminen 
2.) Arjesta voimaa – lastensuojelun merkitys kotoutumisessa 3.) Sopuisa Metropoli

Arja Häggman-Laitila (Metropolia Ammattikorkeakoulu):
”Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat innovaatiot metropolialueella- kehittämishankkeiden metatason arviointi”

Tuire Ranta-Meyer (Metropolia Ammattikorkeakoulu): 
”Kokemus kaupungista – draamamenetelmät tiedon risteyttäjänä”

Professori Eero Vaara  (Hanken Svenska handelshögskolan): 
”Strateginen johtaminen kuntaorganisaatiossa: Käytäntöteoreettinen näkökulma”