Alumnille

Oikeustieteellisen tiedekunnan alumnit ovat juristeja, jotka ovat sijoittuneet työelämässä laajalle kentälle, niin oikeuslaitoksen, julkisen hallinnon, yksityisen elinkeinoelämän, järjestöjen kuin tutkimuksenkin piiriin. Tiedekunnan tavoitteena on tuottaa jatkossakin korkeatasoisia ja laadukkaita osaajia yhteiskunnan eri kenttien tarpeisiin.

Alumnitoiminnassa tärkeintä on yhteenkuuluvuus, kun eri aikoina opiskelleet voivat pitää yhteyttä omaan yliopistoonsa. Alumnit ovat yliopistolle valtava rikkaus, sillä heidän välityksellään yliopiston vaikuttavuus suurelta osalta toteutuu. On hienoa nähdä, että myös alumnit arvostavat sitä, mitä ovat yliopistoltaan saaneet.

Elinikäinen oppiminen kytkee käytännön juristit yhä tiiviimmin yliopistoon koko elämänuran ajaksi. Yliopistokaan ei pysty kouluttamaan osaajia loppuun asti, vaan yliopistokoulutuksen tulee kytkeytyä osaksi muuta koulutusta. Yliopiston erottaa muista kouluttajista se, että kaikki toiminta perustuu korkeimpaan akateemiseen osaamiseen.

Tiedekunta tekee tiivistä yhteistyötä alumnien kanssa. Tästä esimerkkinä ovat ns. Käytännön taidot -kurssit, joilla opettajina toimivat tiedekunnan ulkopuolella työskentelevät juristit. Nämä asiantuntijat toimivat tärkeänä linkkinä työelämään jakamalla omia käytännön kokemuksiaan opiskelijoille.