Tiedekunnan neuvottelukunta

Neuvottelukunta pyrkii tukemaan tiedekuntaa sen kehittäessä toimintaansa tiedekunnalle kuuluvien tehtävien mukaisesti. Neuvottelukunta toimii critical friendship -ajatuksen mukaisesti välittäen sidosryhmien ja yhteistyötahojen näkemyksiä tiedekuntaan kohdistuvista odotuksista ja toimien samalla myös palautekanavana.

Neuvottelukunta kokoontuu yleensä 1–2 kertaa lukuvuodessa keskustelemaan tiedekunnan opetuksen ja tutkimustoiminnan sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kysymyksistä. Neuvottelukunnan kautta tiedekunta pitää yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan, juristikuntaan, alumneihin ja eri yhteistyötahoihin yliopiston sisällä sekä opiskelijoihin.

Oikeustieteen neuvottelukunta voi antaa tiedekunnalle suosituksia strategisista toimintalinjauksista ja tehdä tiedekunnalle toimenpide-ehdotuksia. Neuvottelukunta ei tee tiedekuntaa sitovia päätöksiä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii dekaani ja varapuheenjohtajana dekaanin sijaisena toimiva varadekaani. Koordinaattorina toimii oikeustieteellisen viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden yhteyshenkilö (comms-citycentre@helsinki.fi).

Neuvottelukunnan jäsenet 2018–2021

 • OTT Heidi Andersson
 • johtaja Eero Blåfield, Suomen Lakimiesliitto
 • johtokunnan jäsen Klaus Cawén, Kone Oyj
 • asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy
 • oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
 • asianajaja Rainer Hilli, Asianajotoimisto Roschier
 • oikeusneuvos Juha Häyhä, Korkein oikeus
 • oikeusneuvos Niilo Jääskinen, EU:n tuomioistuimen tuomari
 • toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssiala ry
 • asianajaja Kari Lautjärvi, Pro Veritas Oy
 • oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, Amnesty International, Suomen osasto
 • toimitusjohtaja Heidi Merikalla-Teir, Asianajotoimisto Merilampi
 • hallitusneuvos Elise Pekkala, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • senior vice president Ilkka Rahnasto, Marconi
 • apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Suomen eduskunta
 • kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki
 • työelämäprofessori Timo Viherkenttä, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
 • presidentti Asko Välimaa, Helsingin hovioikeus
 • lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • puheenjohtaja, Codex r.f.
 • puheenjohtaja, Justus ry.
 • puheenjohtaja, Pykälä ry.