Yrityksille ja yhteisöille

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tiedekunnan tärkeä tehtävä. Tiedekunnan kansalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit, alumnit ja lahjoittajat ovat korvaamaton voimavara ja vaikuttavat osaltaan siihen, että tiedekunnan erityinen vahvuus niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin on yhteys ympäröivään yhteiskuntaan.

Lisätietoa yliopiston Yrityksille ja yhteisöille -sivuilla

Tiedekunnan opiskelijat tarvitsevat teoreettisen tiedon lisäksi käytännön tietoja ja taitoja sekä kokemukseen perustuvaa ohjausta. Haluatko tarjota osaamistasi käyttöömme? Ota yhteyttä meihin osoitteeseen oik-yleishallinto@helsinki.fi!

Opiskelijat tutustuvat juristin työhön käytännön taitojen kursseilla tai yhdistämällä digitalisaatiota, teknologiaa, juridiikkaa ja palvelumuotoilua Legal Tech Lab:ssä. Jos sinulla on ajatuksia ja ideoita, ota meihin yhteyttä osoitteeseen oik-yleishallinto@helsinki.fi!

Voit myös hakea dosentiksi, jolloin voit osallistua tiedekunnan toimintaan, opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen.

Tiedekunta kehittää täydennyskoulutustoimintaa elinikäisen oppimisen mukaisesti tuntien vastuunsa juristikunnan ammatillisesta osaamisesta. Tiedekunnan oppiaineet ja oppiaineryhmät järjestävät liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti täydennyskoulutustapahtumia. Joissakin tapauksissa eri yhteistyötahoille tai suurelle yleisölle suunnattua koulutusta järjestetään myös maksuttomina yleisötilaisuuksina. Toimintaa kehitetään yhteistyössä työnantajatahojen kanssa ja tiedekunnan opettajat osallistuvat jossain määrin myös tiedekunnan ulkopuolisten tahojen järjestämiin täydennyskoulutustapahtumiin asiantuntijaluennoitsijoina.

Kiinnostaako osallistuminen täydennyskoulutustoimintaan? Onko sinulla ideoita seminaareista tai kursseista? Haluatko tehdä yhteistyötä oikeustieteellisen täydennyskoulutuksen parissa? Ota yhteyttä oik-yleishallinto@helsinki.fi!

Lue uutinen: Oi­keus­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta pa­nos­taa täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen

Tiedekunnan koulutusohjelmiin sisältyy työharjoitteluopintoja. Työharjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan teoreettista opiskelua ja tarjota mahdollisuus soveltaa tiedekunnassa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä sekä verkostoitua ammatillisesti.

Työharjoittelun voi suorittaa yliopiston tukemassa harjoittelujärjestelmässä, jonka harjoittelupaikat tulevat tiedekunnassa hakuun vuosittain tai työharjoittelupaikan voi hankkia itse. Työharjoittelun voi niin ikään suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla.

Oletko kiinnostunut palkkaamaan eteviä opiskelijoitamme? Tarjoamalla opiskelijalle työharjoittelupaikkaa, tuet tärkeällä tavalla oppimista ja opiskelua. Ilmoita harjoittelupaikastasi Helsingin yliopiston JobTeaser-työpaikkaportaalissa. Lisätietoja harjoittelusta ja ohjeet ilmoitteluun löydät yliopiston sivuilta.