Yhteistyö

Tiedekunta vaikuttaa yhteiskuntaan perustehtäviensä, juristien koulutuksen ja oikeustieteellisen tutkimuksen kautta. Tiedekunnan tutkijat ja opettajat toimivat tutkimus- ja opetustyönsä ohessa vaativissa asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. He tuottavat myös merkittävän osan vaativaan ammattikäyttöön tarkoitetusta oikeustutkimuksesta.

Tiedekunta tuntee vastuuta juristikunnan osaamisesta ja elinikäisestä oppimisesta. Tiedekunnalla on omaa ammatillista täydennyskoulutusta, ja henkilöstö kouluttaa ja luennoi aktiivisesti myös tiedekunnan ulkopuolella.

Perusopetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä käytetään hyväksi yhteyksiä käytännön työelämään. Tiedekunnalla on dekaanin johdolla toimiva neuvottelukunta, joka koostuu tiedekunnan alumneista ja sidosryhmien edustajista.

Tiedekunnasta valmistuvat juristit työllistyvät hyvin ja sijoittuvat monipuolisesti oikeudellisin tehtäviin. Samalla tiedekunnasta valmistuneet alumnit muodostavat tiedekunnalle tärkeän voimavaran. Tiedekunnan alumnitoiminta on aktiivista ja osallistuvaa.

Tiedekunnalla on merkittävää ulkopuolista varainhankintaa, jonka perusta on yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Lähes kolmasosa tiedekunnan professorin ja apulaisprofessorin tehtävistä on rahoitettu ulkopuolisin lahjoitusvaroin. Uutena avauksena ovat lahjoitusvaroin perustetut määrä- ja osa-aikaiset työelämäprofessuurit.