Tutkijalle

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimus toteutetaan valtaosin tutkimusryhmissä, joiden johtajilla on täydentävän rahoituksen vastuuhenkilöinä merkittävät oikeudet ja vastuut. Lääketieteellisen tiedekunnan vastuulliset tutkijat nimeää tutkimuksesta vastaava varadekaani. Yli 500 vastuullista tutkijaa (engl. Principal Investigator tai Group Leader) muodostaa Research Faculty:n.

Nimettäessä uutta vastuullista tutkijaa käytetään ohjenuorana rehtorin päätöksen 103/2009 mukaisia tutkimusryhmän johtajan kriteereitä:

 • tohtorin tutkinto
 • itse hankittu täydentävä rahoitus
 • 1 tai useamman tohtorikoulutettavan ohjaus
 • toimiminen tiedekunnan tai siihen liittyvien organisaatioiden tiloissa
 • affiliaatio tiedekuntaan
 • sitoutuminen Helsingin yliopiston tutkimuseettisiin periaatteisiin.

Rehtorin päätöksen mukaisesti vastuullinen tutkija voi olla myös henkilö, joka ei ole palvelussuhteessa Helsingin yliopistoon, mutta on muutoin kiinteästi liittynyt tiedekunnan tai erillisen laitoksen tutkimustoimintaan. Relevanteilla tutkimusaloilla vastuullinen tutkija voi olla myös itsenäinen tutkija, joka toimii ilman tutkimusryhmää. Tutkimusryhmien ja niiden johtajien tunnistaminen tiedekunnan tutkimuksen perusyksiköksi on kansainvälisen käytännön mukaista, ja se parantaa merkittävästi tietoisuutta käynnissä olevasta tutkimustoiminnasta ja tutkimussuunnista.

Research Faculty:n muodostaminen antaa vastuullisille tutkijoille foorumin, jota kautta vaikutusmahdollisuudet tiedekunnan tutkimusresursointiin (infrastruktuurit, tutkimusvirat, tilat) paranevat. Rehtorin päätöksen mukaisesti yliopiston ulkopuolisella rahoituksella yliopistoon palkattujen vastuullisten tutkijoiden työtehtäviin voidaan sisällyttää tutkimustyöhön liittyvän opetuksen antamista 5 prosenttia vuosityöajasta ilman eri korvausta. Research Facultyn toimintakieli on englanti.

Vastuullisen tutkijan aseman hakeminen
Vastuullisen tutkijan asemaa lääketieteelliseen tiedekuntaan haetaan Tutkimusportaalin kautta:

 1. Mene http://tuhat.halvi.helsinki.fi/.
 2. Valitse ylävalikosta "Personal".
 3. Kilkkaa kuvan alta "Edit Profile".
 4. Valitse sivupalkista "Principal Investigator".
 5. Rastita "I would like to submit a Principal Investigator Application".
 6. Valitse "Faculty of Medicine".
 7. Kirjoita/liimaa hakemus.
 8. Klikkaa sivun alareunasta "Save", jolloin hakemus lähtee tiedekuntaan.
 9. Lähetä CV ja julkaisuluettelo yhtenä Pdf-tiedostona sähköpostitse: alise.hyrskyluoto@helsinki.fi

Vastuullisen tutkijan hakemukset arvioi tutkimuksesta vastaava varadekaani tai hänen pyynnöstään tutkimusneuvosto.

Lisätietoja:

Asiantuntija Alise Hyrskyluoto, alise.hyrskyluoto@helsinki.fi

 

Lääketieteellisen tiedekunnan vastuulliset tutkijat hakevat aktiivisesti rahoitusta omille tutkimushankkeilleen, ja tämä täydentävä rahoitus onkin suuruudeltaan jopa 80 prosenttia tiedekunnan saamasta budjettirahoituksesta.

Tiedekunnan tutkimustoiminnan merkittävimmät kotimaiset rahoittajat ovat Suomen Akatemian lisäksi useat yksityiset säätiöt ja Business Finland.

Säätiörahoittajista tärkeimpiä ovat

Noin 30 prosenttia lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksen täydentävästä rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta. Suurin ulkomainen rahoittaja on EU. Yhä kasvava joukko tiedekunnan tutkijoista on mukana EU:n puiteohjelmista rahoitetuissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tiedekunnassa on lisäksi käynnissä EU-komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston rahoittamia hankkeita. Rahoitusta on saatu myös Yhdysvalloista mm. National Institute of Health -organisaatiolta.

Merkittäviä Meilahden tutkijoita rahoittavia kansainvälisiä säätiöitä ovat mm. pohjoismaista yhteistutkimusta rahoittava NordForsk, syöpätutkimusta tukeva Worldwide Cancer Research, sekä rahoitusta diabetestutkimukseen myöntävä Juvenile Diabetes Research Foundation JDRF. Kansainvälistä rahoitusta saadaan myös mm. lääkeyrityksiltä kansainvälisten tutkimussopimusten puitteissa.

European Research Council
Horizon 2020
ResearchProfessional -verkosto

Teh­tä­vä

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettinen toimikunta on yksi Helsingin yliopiston kolmesta tutkimuseettisestä toimikunnasta. Toimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja tiedekunnan piirissä tehtävistä tutkijalähtöisistä lääketieteellisistä tutkimussuunnitelmista, joista tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto. Toimikunta ei käsittele sellaisia tutkimuksia, joista tulee saada lakisääteinen lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta tai TUKIJA:lta (Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta).

Asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mi­nen

Tutkimuksesta vastaavan tutkijan tulee lähettää toimikunnalle korkeintaan kuusi sivua pitkä tutkimussuunnitelma, perustelu eettisen ennakkoarvion tarpeelle sekä oma arvio tutkimuksen etiikasta. Lisäksi tutkijoiden tulee lähettää toimikunnalle rekisteriseloste, jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja. Asiakirjat toimitetaan sähköpostitse toimikunnan sihteerille. Toimikunta pyrkii käsittelemään tutkimussuunnitelmat kolmen viikon kuluessa. Loma-aikoina on syytä varautua pitempiin käsittelyaikoihin.

Jä­se­net kaudella 2018-2021

 • Puheenjohtaja: Prof. Antti Sajantila, Medicum, oikeuslääketieteen osasto
 • Kansanterveystiede: Prof. Ossi Rahkonen, Clinicum, kansanterveystieteen osasto
 • Biostatistiikka: Prof. Samuli Ripatti, Clinicum, kansanterveystieteen osasto, FIMM
 • Psykiatria: Prof. Anna Keski-Rahkonen, Medicum, kansanterveystieteen osasto
 • Biolääketiede: Dos. Nils Bäck, Medicum, anatomian osasto
 • Kliinis-teoreettinen tutkimus: Kliin.opett. Petteri Arstila, Medicum, bakteriologian ja immunologian osasto
 • Kliininen tutkimus: Kliininen opettaja Mika Laitinen, Clinicum, sisätautien osasto
 • Tohtorikoulutettava Lauri Koivula (varajäsen: Jani Pirinen)
 • Tietosuoja-asiantuntija, Yliopistopalvelut
 • Sihteeri ja maallikkojäsen: palvelukoordinaattori Eeva-Liisa Saarinen, YPA-Meilahti