Tohtorikoulutus

Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin ja hammaslääketieteen tohtorin sekä filosofian lisensiaatin ja filosofian tohtorin tutkinnon. 1.1.2017 lähtien tiedekunnassa voi suorittaa myös psykologian tohtorin tutkinnon. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta voi hakea pääsääntöisesti henkilö, joka on suorittanut lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon.

Jatko-opintoja harkitseva ottaa ensimmäisenä yhteyttä tutkijoihin ja tutkimusryhmiin sopivan ohjaajan ja tutkimusaiheen löytymiseksi. Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan tiedekunnalta, kun sopiva tohtoriohjelma, ohjaaja(t) ja seurantaryhmä on valittu ja tutkimussuunnitelma laadittu.

Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Lisätietoa hakemisesta löydät Helsingin yliopiston hakusivulta Hae tohtoriohjelmiin sekä lääketieteellisen tiedekunnan hakuohjeista.

Tavoitteet

Tohtorin tutkinnon tavoitteena on perehdyttää tohtorikoulutettava tieteellisen ajatteluun, kykyyn oppia tutkimuksen menetelmiä ja ratkaista tieteellisiä kysymyksiä.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että tohtorikoulutettava:

  1. perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Luo uutta tieteellistä tietoa;
  2. perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
  3. saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu
Väitöskirja

Olet­ko jo toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­va?

Opiskelijan ohjeet -sivusto on nykyisille ja vanhoille tohtoriopiskelijoille suunnattu palvelu, josta löydät tietoa opintojen rahoituksesta, väitöskirjatutkimuksen tekemisestä sekä kaiken muun tohtorintutkinnon suorittamiseen tarvittavan ohjeistuksen.

Promootiokirja