Tutkimusohjelmayksikkö

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusohjelmayksikkö (TOY) vahvistaa huippututkimusta kohdennetuilla tutkimusohjelmilla, joissa tutkitaan ihmisen terveyden suurimpia haasteita. Kansainvälinen tieteellinen neuvosto valitsee TOY:n tutkimusohjelmat kuuden vuoden välein kilpaillun hakumenettelyn kautta. Kaikki tutkimusohjelmat pyrkivät integroimaan tutkimuksessaan kliinisen, translationaalisen ja biolääketieteellisen tutkimuksen osa-alueet.

Kansainvälinen tieteellinen neuvosto valitsi vuonna 2019 alkavalle kaudelle yhdeksän tutkimusohjelmaa. Kokonaisuudessaan yksikköön kuuluu noin 90 tutkimusryhmän johtajaa ryhmineen Meilahden kampuksella.

Please see the English version of this page, Research Programs Unit, for more information.