Tutkimusprofiili

Huippuyksiköt

Vuosina 2018-2025 lääketieteellisessä tiedekunnassa toimii kolme huippuyksikköä:

Aaltonen, Lauri: Kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö
Katajisto, Pekka: Kantasolumetabolian huippuyksikkö (Viikki/HiLIFE)
Ripatti, Samuli: Kompleksitautien genetiikan huippuyksikkö - Geneettisistä löydöksistä henkilökohtaiseen lääketieteeseen

Vuosina 2014-2019 toimineet huippuyksiköt:

Alitalo, Kari: Translationaalisen syöpäbiologian huippuyksikkö
Ikonen, Elina: Kalvotutkimuksen huippuyksikkö: lipidi-proteiini-vuorovaikutuksista biologisiin toimintoihin
Jacobs, Howard: Mitokondrioiden, aineenvaihdunnan ja sairauksien tutkimuksen huippuyksikkö (FinMIT), Tampereen yliopisto

Vuosina 2012-2017 toimineet huippuyksiköt:

Aaltonen, Lauri: Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö
Knip, Mikael: Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikkö

Huippuyksiköt Helsingin yliopistossa

Akatemiaprofessorit
LA
Lauri
Aaltonen
akatemiaprofessori
Applied Tumor Genomics
Tieteenala Biolääketieteet
AW
Anu
Wartiovaara
akatemiaprofessori
Stem Cells and Metabolism Research Program
Tieteenala Neurotieteet, Biolääketieteet, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia

Akatemiaprofessorit Helsingin yliopistossa

FiDiPro-professori

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteistyössä käynnistämä rahoitusohjelma ulkomaisten tai pitkään ulkomailla toimineiden suomalaisten professoritasoisten huippututkijoiden rekrytoimiseksi määräajaksi Suomeen.

Vladislav V. Verkhusha
Professori, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, USA
v. 2012, rahoituskausi noin viisi vuotta (Suomen Akatemia)

Verkhusha on johtava fluoresoivien proteiinien kehittäjä; hän kehittää punasävyisiä fluoresoivia proteiineja sekä proteiineja, joiden fluoresoiminen voidaan käynnistää tai sammuttaa hallitusti. Näitä proteiineja voidaan käyttää monissa sovelluksissa.

Suomalainen vastuuhenkilö: Akatemiaprofessori Elina Ikonen, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Tiedekunnan tutkimusohjelmayksikön tutkimusohjelmat valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Arviointeja varten on nimitetty kansainvälinen tieteellinen neuvosto (Scientific Advisory Board, SAB), jonka kaikki jäsenet ovat omilla aloillaan tunnettuja kansainvälisiä tutkijoita.

Tutkimusohjelmat 2019–2025:

  • Applied Tumor Genomics (ATG)
  • Clinical and Molecular Metabolism (CAMM)
  • Human Microbiome Research (HUMI)
  • Individualized Drug Therapy (INDIVIDRUG)
  • SLEEPWELL Research Program
  • Stem Cells and Metabolism (STEMM)
  • Systems Oncology (ONCOSYS)
  • Translational Cancer Medicine Program (CAN-PRO)
  • Translational Immunology Program (TRIMM)

Lääketieteellinen tiedekunta on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu koulutus- ja tutkimusyksikkö sekä yhteistyökumppani, joka ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja muuttuvan tautikirjon. Tiedekunnan toiminnan laatua ylläpidetään, arvioidaan ja kehitetään kaikki osa-alueet kattavalla laadunvarmistus-järjestelmällä, joka perustuu Helsingin yliopiston laatupolitiikkaan. Tiedekunta kouluttaa useita terveydenhuollon ammattiryhmien asiantuntijoita, tavoitteena mahdollisimman korkea hoidon ja diagnostiikan laatu.

Lisätietoja: