Utbildningsprogram och ansökan om studieplats

Utbildning som leder till examen ordnas i utbildningsprogram. Teologiska fakulteten har tre utbildningsprogram: ett treårigt kandidatprogram i teologi och religionsforskning, ett tvåårigt magisterprogram och ett internationellt magisterprogram.

  • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning syftar till att ge en bred expertis inom området religion. Studenterna introduceras i religionsforskning genom olika läroämnen inom teologi och granskar religion som ett fenomen som påverkar historien, samhället, värderingar och utmaningar i en global värld. Vid kandidatprogrammet avläggs teologie kandidatexamen.
  • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning bedriver högklassig akademisk forskning och undervisning i historiska, begreppsliga och kulturella frågor som gäller religion och teologi. Vid magisterprogrammet undersöker man religioners individuella, kulturella och sociala betydelse genom historien och i dag. Forskningsbaserad djupgående kunskap hjälper oss förstå betydande europeiska och globala förändringar, såsom mångkultur, extrema religiösa fenomen, relationer mellan religioner, värdepluralism och välfärdens framtid. Vid magisterprogrammet avläggs teologie magisterexamen.
  • Intercultural Encounters är ett engelskspråkigt magisterprogram och inom studieinriktningen Religion, Conflict and Dialogue är det möjligt att avlägga teologie magisterexamen.

I beskrivningen av utbildningsprogrammet hittar du all information du behöver för att söka in. Mera information om utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet och om hur man söker till dem hittar du i Studieinfo och på universitetets webbplats under Utbildning och undervisning.

Fakulteten har även ett doktorandprogram i teologi och religionsforskning.