Doktorsutbildning

Teologiska fakulteten utbildar doktorer som har djupgående kunskaper om sitt område och mångsidiga färdigheter både för forskaryrket och för expertuppdrag inom olika samhällssektorer. En teologie doktor är en självständig och kritisk specialist på sitt område som kan producera ny vetenskaplig kunskap, tillämpa sina forskningsresultat och sprida information om dem till vetenskapssamhället och utanför det. Teologie doktorer kan skapa kontaktnätverk både internationellt och i hemlandet och kan planera och genomföra projekt på området för teologi och religion.