Jobba hos oss

Den som söker en undervisnings- och forskningsanställning vid Teologiska fakulteten ombeds följa anvisningarna nedan om universitetsportföljen, bedömning av undervisningsförmågan och publikationsförteckningen. Där finns också en beskrivning av professorstillsättningen vid fakulteten.

Se också Helsingfors universitets anvisningar och lediga platser:

En universitetsportfölj är en översikt som liknar en vetenskaplig rapport, i vilken författaren dokumenterar sin centrala yrkeskompetens och ger en överblick över sina akademiska meriter (forskning, undervisning, administrativt arbete och annat arbete).

Portföljen ska sammanställas och meriterna presenteras med avseende på den anställning som söks. Portföljens längd är max. 4–7 sidor (jämte bilagor enligt anvisningarna). I avsnittet som gäller undervisning och handledning ska den sökande beakta fakultetens anvisningar om bedömningen av pedagogiska meriter.

Undervisningsförmågan bedöms vid Helsingfors universitet i samband med tillsättning av undervisnings- och forskningspersonal och ansökan om titeln docent. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet bestående av pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande, undervisningserfarenhet och utveckling av undervisningen, erfarenhet av att handleda examensarbeten, förmåga att producera läromedel, andra undervisningsmeriter och ett undervisningsprov. Bedömningsskalan är femgradig med den mittersta nivån ”god” (37 § i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen). Bedömningen av undervisningsförmågan grundar sig på instruktionen för Helsingfors universitet.

God undervisningsförmåga är en förutsättning för en undervisningsbefattning vid fakulteten. Av den som anställs i en ordinarie befattning och den som ansöker om en docentur förutsätts minst god undervisningsförmåga enligt skalan i matrisen för bedömning av undervisningsförmågan. Vid bedömning av sökande till en tenure track-anställning eller en anställning som universitetslärare beaktas den akademiska karriärens längd och möjligheterna att utveckla undervisningsförmågan. Vidare värdesätts den sökandes visade potential att utveckla sin undervisning, och potentialen i den sökandes undervisningsförmåga beaktas i bedömningen.