Om fakulteten

Pedagogiska fakulteten leds av dekanus. Dekanus väljer prodekaner som stöder dekanus i fakultetens utveckling, verkställandet av universitetets strategi och i samarbetet mellan olika enheter.

Fakulteten har två avdelningar: Avdelning för pedagogik, som ansvarar för fakultetens forskning och undervisning, samt övningsskolorna, som ansvarar för universitetets två övningsskolor.

Pedagogiska fakulteten i siffror

  • 3 000 studerande
  • 650 examina
  • 500 undervisnings- och forskningspersona
  • 34 professorer
  • 500 referentgranskade vetenskapliga artiklar och publikationer