Samarbete

Genom sitt breda samarbetsnätverk har pedagogiska fakulteten möjligheter att erbjuda kompetens för hela samhällets väl såväl nationellt som internationellt. Genom företag och andra samarbetspartners sprids innovationer från den pedagogiska forskningen och utvecklingsarbetet till skolvärlden, arbetslivet och även bredare till det finländska samhället och i världen.

Bli med­lem i Helsing­fors uni­ver­si­tets alumn­ge­men­skap!