Tilläggsutbildning för specialister

Målet med tilläggsutbildningssystemet är att säkerställa specialkompetensen inom specialiteterna som utgår från hälsoservicesystemets (arbetsgivarens) behov. Inom vissa specialiteter riktar sig behoven enbart mot universitetssjukhus och inom andra specialiteter är det fråga om mer omfattande specialkompetens än dem som universitetssjukhuset behöver. Tilläggsutbildningen kan påbörjas efter genomförd specialistläkarutbildning. Utbildningen omfattar tjänstgöring i praktiken, teoretisk utbildning i kursform och förhör.

Specialistläkare som har en utbildningsplan gjord av den programansvariga kan registreras till ett program för påbyggnadsutbildning vid fakulteten. Registreringen görs med en blankett och en bilaga, som innehåller studerandens basuppgifter.

Att ansöka om studierätt 

Ansökningstider vårtermin 2018 (på finska)

Elektoroniska blanketten för ansökningen

När utbildningen har slutförts utfärdar Medicinska fakulteten ett intyg där de nationellt godkända kraven och utförförandet av påbyggnadsutbildningen framgår. För att få intyget ska studeranden fylla i en blankett för intygsansökan.

Ytterligare uppgifter
meilahti-student@helsinki.fi

Utöver de påbyggnadsutbildningar som erbjuds vid fakulteten har också Läkarförbundet ett system för specialistkompetens. Läs mer på förbundets sidor.