Kontaktuppgifter

Personal- och ekonomiärenden

Biomedicum, 3 vån.
PB 63
Haartmansgatan 8
00014 Helsingfors universitet

tfn 0294 1911 (växel)

Öppet mån–fre kl. 9–15

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedia att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju. Vi erbjuder media fotografier för användning och ordnar evenemang och möten.

Kontakta våra kommunikationsexperter.