Att studera vid juridiska fakulteten

Under de första tre åren av studierna vid juridiska fakulteten, dvs. under tiden för rättsnotarieexamen, betonas kontaktundervisning och rättsfallsövningar. I studierna övar man på att framträda och presentera egna arbeten samt att ta emot respons och ge respons på andras arbeten. Redan under första året övar man även på att skriva en vetenskaplig avhandling. Inlärningen evalueras genom tentamina baserade på litteratur samt genom skriftliga arbeten som görs både självständigt och i grupp, såsom essäer eller inlärningsdagböcker. Under de två följande åren i magisterexamen avlägger man valfria studier samt avhandlingsstudier i form av olika projekt. Speciellt på magisternivån har du möjlighet att skräddarsy innehållet i din examen till att se ut som du vill. Vidare har du under hela din studietid möjlighet att få handledning och stöd i planeringen av dina studier av studentservicen och lärarna.  Bekanta dig med studieutbud!

I studierna ingår även flera studieavsnitt där du får tillämpa det du lärt dig i praktiken, öva på yrkesmässigt samarbete samt nätverka. Utöver arbetspraktik kan du t.ex. delta i Legal Tech Labs verksamhet.

Juridiska fakulteten är ett internationellt vetenskapssamfund och en internationell studiemiljö. Under dina studier har du möjlighet att skaffa internationellt kunnande samt internationell erfarenhet av att fungera i en mångkulturell miljö. Det finns flera sätt att få olika perspektiv på juridikens studier samt vägkost för att växa som jurist. Förutom det att man vid fakulteten kan studera i ett engelskspråkigt magisterprogram åker ca hälften av fakultetens studerande för att studera eller avlägga praktik utomlands. Dessutom skaffar många även på andra sätt internationellt kunnande under sina studier. Åk alltså på studentutbyte eller arbetspraktik utomlands, ställ upp som tutor för fakultetens nya utländska examens- eller utbytesstuderanden, delta i den engelskspråkiga undervisningen genom det internationella magisterprogrammets kurser och studera i en mångkulturell miljö, utnyttja de möjligheter Språkcentret erbjuder att studera språk tillsammans med modersmålstalare, delta i studentorganisationernas internationella verksamhet eller sök t.ex. till fakultetens lag i internationella rättsfallstävlingar.

Bekanta dig med innehållet i juridiska fakultetens undervisningsprogram, inlärningsmål och karriärbanor noggrannare på utbildningsprogrammens sidor och i Studieinfo. Dessutom lönar det sig att bekanta sig med Instruktioner för studerande.