Studierätter

Patsas. Photo: Mika Federley

För att få studera måste du ha studierätt för de aktuella studierna. De flesta studerande har fått rätt att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper och/eller filosofie magisterexamen i huvudantagningen. Examina har planerats så att det är möjligt att genomföra studierna på fem år, vilket också är den målsatta tiden för avläggande av examen som bestäms i lagen.

Om du är intresserad av att avlägga examen lönar det sig att läsa webbsidan om ansökan till Humanistiska fakulteten, där fakultetens ämnesutbud presenteras. I samband med beskrivningarna av ämnena berättas det närmare om olika sätt att ansöka om rätt att avlägga examen.

Det är också möjligt att studera vid fakulteten på basis av studierätt för fristående studier, flexibel studierätt (JOO) eller som utbytesstuderande. Studierätt för fristående studier är avsedd för personer som har utexaminerats och som vill genomföra endast vissa studier. Med flexibel studierätt (JOO) kan studerande vid ett annat universitet genomföra vissa studiehelheten vid fakulteten. På webbplatsen JOOPAS.fi berättas det mer om flexibla studier, och ansökan om studierätt görs också via webbplatsen. Studerande som avlägger examen vid ett utländskt universitet kan ansöka om studierätt för utbytesstudier vid Humanistiska fakulteten. Om du är intresserad av studierna vid fakulteten, observera att många ämnen kan studeras också inom den öppna universitetsutbildningen.

På webbsidan om Studier i ett undervisningsämne för ämneslärare på Instruktioner för studerande -webbplatsen har man samlat information om undervisningsämnen (vilka studier som krävs för behörighet och hur man genomför studierna). Där finns också anvisningar om hur man ansöker om motsvarighetsintyg.