Villkor för användning av e-resurser

Om du har Helsingfors universitets användarnamn eller är en lokal kund vid universitetsbiblioteket har du rätt att använda alla Helsingfors universitets biblioteks e-resurser. Du är också skyldig att följa de användarvillkor som gäller för dem.

Användarvillkoren för e-resurserna fastställs i licensavtalen. Om någon bryter mot användarvillkoren kan det leda till att alla användare vid Helsingfors universitet förlorar rättigheten att använda resursen.

Det är tillåtet att 

  • bläddra i e-resurserna och göra informationssökningar
  • i rimliga mängder skriva ut eller spara enskilda artiklar eller delar av böcker som hör till e-resurserna för personligt bruk i studier, undervisning eller forskning
  • överlåta enskilda artiklar eller delar av böcker som hör till e-resurserna för personligt bruk åt någon annan, med syfte att främja den vetenskapliga kommunikationen
  • använda e-resurserna som kursmaterial i undervisning vid Helsingfors universitet genom att länka till dem.

Det är inte tillåtet att 

  • använda e-resurserna för kommersiella ändamål
  • sprida, sälja eller ändra e-resurserna och göra bearbetningar
  • använda automatisk programvara som systematiskt laddar ner e-resurserna.