Bibliotekets info-tv

Din annons är synlig på skärmarna minst 10 gånger per timme, d.v.s. totalt 110 gånger under en vardag.

Huvudbiblioteket har ungefär 7 000 kunder per vardag under terminerna.

I huvudbiblioteket finns det 16 tv-skärmar. I huvudbibliotekets entrévåning och Aleksandrias entréhall finns skärmar på 55 tum, de andra skärmarna är 47 eller 42 tum.

Fråga också om att annonsera i campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik.

Om du vill ha din annons på bibliotekets tv-skärmar, vänligen kontakta hulib-viestinta@helsinki.fi.

Reklamen kan vara en bild, bildserie eller video.

Bilder och bildserier

Bilder och bildserier ska vara i png-, jpg- eller gif-format.

  • Bildformat: 16:9.
  • Gärna full HD-upplösning (1920x1080).
  • För bildserier ska också anges i vilken ordning bilderna ska visas och hur länge varje bild ska synas.

Videor

Alla videor ska också ha bildformatet 16:9.

  • Upplösningen får vara högst 1280x720.
  • Systemet stöder flera videoformat, t.ex. avi, mov, mpg och wmv.
  • Annonsen kan också sparas som PowerPoint-fil: välj bredbildsformat, storleken på diabilden blir då 33,867x19,05 cm.

Allt material visas på tv-skärmarna i helskärmsläge, vilket betyder att proportionerna förvrängs om en bild eller video har fel bildformat.

Observera att tv-skärmarna inte kan spela upp ljud.

Annons med en bild HU och HUCS / €, moms 0 % * Andra kunder / €, inkl. moms 24 %
Startavgift, arbetskostnader 20,00 41,00
Kostnader för utrustning / 6 öppethållandedagar ** 72,00 84,00
Totalt 92,00 125,00
Bildserie eller video HU och HUCS / €, moms 0 % * Andra kunder / €, inkl. moms 24 %
Startavgift, arbetskostnader 23,00 55,00
Kostnader för utrustning / 6 öppethållandedagar ** 84,00 114,00
Totalt 107,00 169,00

*HUCS betalar utöver det interna nettopriset mervärdesskatt på 24 %. Helsingfors universitets inhouse-företag hör till gruppen Andra kunder.
**Kostnaderna för utrustning kan uppdelas enligt dag om man vill visa annonsen en kortare tid än 6 öppethållandedagar.