Specialistutbildning

Utöver undervisning för grund- och påbyggnadsexamen erbjuder Farmaceutiska fakulteten specialistutbildning i industrifarmaci samt apoteks- och sjukhusfarmaci. Specialistutbildning erbjuds för både farmaceuter och provisorer.

 Se information på finska HY+ webbsidor

Kontakta oss

Apoteks- och sjukhusfarmaci
Klinisk lärare Anna-Riia Holmström
Universitetslektor Raisa Laaksonen
Professor Marja Airaksinen

Industriell farmaci
Universitetslektor Mia Sivén
Professor Anne Juppo