Samarbete

Farmaceutiska fakulteten vill ställa forskningsresultaten och sina experters kunskap till samhällets förfogande på bästa möjliga sätt. Samarbete och interaktion med aktörer inom området främjar också det finska samhällets konkurrenskraft och välfärd.

Kontinuerligt samarbete samt kontakter mellan fakulteten och alla intressegrupper inom området skapar en utmärkt grund för att utveckla forskningen och utbildningen i farmaci.