Forskning

Tyngdpunkten inom forskningen vid farmaceutiska fakulteten ligger på läkemedelsforskning. Forskningen fokuserar på att identifiera nya mål för läkemedelseffekter, framställa och utveckla nya prodroger, utveckla nya metoder för dosering av läkemedel, undersöka läkemedlens farmakokinetiska och farmakologiska egenskaper, ta fram ny teknologi inom branschen samt undersöka sociala och ekonomiska frågor med koppling till läkemedelsbehandling och utbilda toppförmågor inom branschen.

Farmaceutiska fakulteten är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet som åtnjuter nationell och internationell uppskattning. Enheten har ett omfattande samarbetsnätverk och gedigen kompletterande forskningsfinansiering. Spetsprojektet inom fakultetens forskning är det engelskspråkiga Läkemedelsforskningsprogrammet (DRP) där flera framstående forskningsgrupper ingår.

Fakulteten koordinerar ett riksomfattande samarbetsnätverk för läkemedelsforskning, FinPharma, som grundades 2019. FinPharma har som mål att utveckla nya medicinska behandlingar genom att kombinera sakkunskap inom biomedicin, neurovetenskaper och veterinärmedicin.