Kontaktuppgifter

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen, Patrick Laurén 
Utbildningsprogrammet för provisorexamen, Petteri Piepponen
Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety, Leena Hanski