Kontaktuppgifter

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen, Patrick Laurén 
Utbildningsprogrammet för provisorexamen, Mia Sivén
Master’s Programme in Pharmaceutical Research, Development and Safety, Leena Hanski